Naujienų archyvas
2008 | 10 | 01 Prasidėjo paraiškų surinkimas pagal KPP priemones "Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas" ir "Parama verslo kūrimui ir plėtrai“

Paraiškos pagal KPP priemones „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ ir priemonę „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ priimamos nuo 2008 m. spalio 1 d. iki 2008 m. lapkričio 28 d.

KPP priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ didžiausia projekto suma vienam ūkiui – 138 112 Lt.

Paramos dydis projektui priklauso nuo naudojamo žemės ūko naudmenų ploto ir tinkamų finansuoti išlaidų.

Tinkami pareiškėjai, tai asmenys, kuris teikdamas Paramos paraišką atitinka šiuos reikalavimus:

• yra jaunesni kaip 40 metų, bet ne jaunesni kaip 18 metų amžiaus;
• turi pakankamai profesinių įgūdžių ir kompetencijos;
• pateikia ūkininkavimo veiklos plėtros verslo planą;
• pirmą kartą kuriasi kaip žemės ūkio valdos ir ūkio valdytojai savo vardu;
• yra įregistravę žemės ūkio valdą ir ūkį ne anksčiau kaip prieš 2 metus iki Paramos paraiškos pateikimo;
• patys asmeniškai dalyvauja žemės ūkio produktų gamyboje, apdorojime, apdirbime ir jų paruošime realizacijai, ūkio vadyboje.


KPP priemonės „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ didžiausia paramos suma vienam projektui – iki 690 560 Lt.

Finansuojama iki 50 proc. visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų.

Pareiškėjai priemonėje „Parama verslo kūrimui ir plėtrai“ keičiasi atsižvelgiant į projekto vertinimo etapą:

• pirmajame projekto vertinimo etape pareiškėjas – ne jaunesnis kaip 18 metų fizinis asmuo;
• antrajame projekto vertinimo etape pareiškėjas – po rekomendacinio sprendimo dėl projekto tinkamumo būti vertinamam antrajame etape priėmimo atitinkantis labai mažai įmonei keliamus reikalavimus.

Daugiau informacijos
tel. 861130026 arba el. paštu
info@evpa.lt

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas