Naujienų archyvas
2008 | 11 | 13 Pasiūlymas Nr.VP2-5.4-SM-01-V-01 teikti paraiškas struktūrinei paramai gauti pagal Lietuvos 2007-2013 m. ES struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonę Nr. VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas,miestų aplinkkelių tiesimas

Transporto investicijų direkcija, vadovaudamasi:

priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ projektų finansavimo sąlygų aprašu, patvirtintu LR susisiekimo ministro 2008 m. gegužės 13 d. įsakymu Nr. 3-164 (Žin., 2008, Nr. 57-2147), bei

Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos panaudojimo strategijos Ekonomikos augimo veiksmų programos 5 prioriteto „Transeuropinių transporto tinklų plėtra“ priemonės Nr. VP2-5.4-SM-01-V „Saugų eismą gerinančios inžinerinės infrastruktūros diegimas, miestų aplinkkelių tiesimas“ valstybės projektų sąrašu Nr. VP2-5.4-SM-01-V-01, patvirtintu LR susisiekimo ministro 2008 m. lapkričio 4 d. įsakymu Nr. 3-428,

2008 m. lapkričio 4 dieną išsiuntė pasiūlymą pareiškėjui Vilniaus miesto savivaldybės administracijai pateikti projekto „Transeuropinio tinklo jungtis – Vilniaus vakarinio aplinkkelio II etapas“ paraišką struktūrinei paramai gauti.

Paraiškos pagal projektų finansavimo sąlygų apraše nustatytus reikalavimus turi būti pateiktos Transporto investicijų direkcijai iki 2009 m. sausio 6 d. 12 val. šiuo adresu:

Transporto investicijų direkcija
J. Basanavičiaus g. 9
LT-01118 Vilnius.
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas