Naujienų archyvas
2009 | 01 | 28 Naujas kvietimas pagal priemonę „Inogeb LT-1“

Lietuvos Respublikos ūkio ministerija (Ūkio ministerija) ir VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (Agentūra) skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal 2007 – 2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos įgyvendinimo priemonę „Inogeb LT-1“.

Priemonės tikslas – stiprinti Lietuvos inovacijų sistemą, siekiant sukurti efektyviai veikiančią žinių ir technologijų sklaidos terpę, kuri skatintų šalies įmones aktyviau plėtoti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) ir inovacijų veiklą.

Priemonės lėšomis bus finansuojamas šiuolaikiškų technologijų ir inovacijų populiarinimas, visuomenės, ypač jaunimo, kūrybiškumo ugdymas, inovacijų partnerystės skatinimas, inovacijų paramos paslaugų paklausos didinimas (ekonominei/neekonominei veiklai).

Pagal šį kvietimą, paraiškas gali teikti viešosios įstaigos, kurių nors vienas dalyvis yra valstybės ar savivaldybės biudžetinė įstaiga, atitinkančios minėtos priemonės projektų finansavimo sąlygų apraše ir prieduose nurodytas sąlygas ir reikalavimus. 

Paraiškos Agentūroje priimamos iki 2009 m. kovo 23 d. 16 val.

Paraiškos ir dokumentai priimamai Agentūros regioniniuose skyriuose: Vilniuje – Žalgirio g. 92, LT-09303 Vilnius, Kaune – K.Petrausko g. 26, LT-44156 Kaunas; Klaipėdoje – H.Manto g. 84, LT-92294 Klaipėda; Šiauliuose – Aušros al. 68, LT-76233 Šiauliai; Utenoje – Bažnyčios g. 1, LT-28242 Utena. Paraiškos priimamos Agentūros darbo dienomis iki kvietime nurodyto termino.

Kvietimo teikti paraiškas dokumentai – Tvarkos aprašas ir priedai, paraiškos bendroji (A) dalis bei specialioji (B) dalis ir kiti – paskelbti „Valstybės žiniose“, nuorodas į juos galima rasti Ūkio ministerijos interneto svetainėje (www.ukmin.lt) bei svetainėje www.esparama.lt.

Visais atvejais paraiškos turi būti gautos iki šiame Agentūros kvietime nustatyto termino pabaigos. Paraiškos, gautos kitais adresais, pasibaigus nustatytam terminui ar gautos kitais nei nustatyta būdais nebus registruojamos ir nagrinėjamos.

Informacija pareiškėjams teikiama iki kvietimo termino pabaigos šiais telefonais: (8 5) 268 7448 ir (8 5) 268 7411

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas