Naujienų archyvas
2009 | 02 | 09 Siekiantiems modernizuoti savo ūkius – supaprastintos paraiškos formos projektas

Ūkio subjektai, siekiantys gauti ne didesnę kaip 150 tūkst. Lt paramą pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programos priemonės ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos sritį – Žemės ūkio produktų gamyba ir (arba) paslaugų žemės ūkiui teikimas; Biodujų gamyba iš ūkyje susidarančių atliekų; Prekinių žemės ūkio produktų apdorojimas ir pateikimas rinkai – turės pildyti naują supaprastintą paraiškos formą.

Kviečiame susipažinti su paraiškos formos projektu, pakoreguotu sausio 27 d. ir supaprastintos paramos įgyvendinimo taisyklių projektu.

Žemės ūkio ministerijos informacija

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas