Naujienų archyvas
2009 | 02 | 09 Svarbi informacija pieno gamintojams

Pieno gamintojai, ketinantys plėtoti pieno ūkį ir ateinančiais 2009-2010 kvotos metais, iki š.m. kovo 31 d. savivaldybių žemės ūkio skyriams turi pateikti prašymus, kad jų nepanaudota kvotos dalis nebūtų  paimta į specialųjį rezervą.

Žemės ūkio ministerija pieno gamintojams primena – netrukus baigsis 2008-2009 kvotos metai. Šiais kvotos metais buvo būtina įvykdyti ne mažiau kaip 70 proc. turimos pardavimo perdirbti arba pardavimo tiesiogiai vartoti pieno kvotos. Pasibaigus kvotos metams, gamintojo neįvykdyta kvotos dalis bus paimta į specialųjį rezervą.

Jeigu gamintojai numato plėtoti pieno ūkį ir planuoja ateinančiais 2009–2010 kvotos metais vykdyti pieno kvotą, tuomet jie iki š.m. kovo 31 d. dar gali teikti savivaldybės žemės ūkio skyriui laisvos formos prašymus, kad jų  nepanaudota kvotos dalis nebūtų  paimta į specialųjį rezervą. Ministro įsakymu sudaryta komisija išnagrinės tuos prašymus ir priims sprendimą dėl kvotos paėmimo ar nepaėmimo į specialųjį rezervą.

Dėmesys atkreiptinas ir į tai, kad š. m. kovo 31 d. baigiasi kvotų saugojimo terminas tų pieno gamintojų, kurių kvotos prieš dvejus kvotos metus buvo paimtos į specialųjį rezervą. Gamintojai, matydami, jog specialiajame rezerve saugoma kvota ar jos dalis yra reikalinga ūkio plėtrai, iki minėtosios datos turi suskubti pateikti laisvos formos prašymus savivaldybių žemės ūkio skyriams. Praleidus šį terminą ir nepateikus prašymo, kvotos iš specialiojo rezervo bus perkeltos į dalijamąjį rezervą ir išdalytos kitiems gamintojams.

Žemės ūkio ministerijos informacija
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas