Naujienų archyvas
2009 | 02 | 09 Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programos organizavimas ir informacija apie žemdirbių mokymo priemones

Pagal Lietuvos Kaimo plėtros 2007–2013 m. programos priemonės ,,Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ reikalavimus, jaunieji ūkininkai, neturintys profesinio arba aukštojo žemės ūkio srities išsilavinimo, per 36 mėnesių laikotarpį nuo sprendimo privalo išklausyti Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą.

Žemės ūkio ministerija parengė mokymo pagal šią programą organizavimo bei šios programos baigimo pažymėjimo išdavimo tvarką, patvirtintą Žemės ūkio ministro  2009 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. 3D-67 ,,Dėl mokymo pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo programą“.

Pagal 160 val. trukmės Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos reikalavimus, jaunieji ūkininkai turi išklausyti nustatytą 10 mokymo modulių kursą. Šio kurso metu jie susipažins su ES teisės aktų nustatytais ūkio valdymo reikalavimais, susijusiais su kompleksine parama, darbo saugos standartais, gyvūnų gerovės ir agrarinės aplinkosaugos reikalavimais, mokysis parengti tręšimo planą, įvertinti galimybes pasirinkti ir įgyvendinti aplinkosaugos priemones, apskaičiuoti ūkio ekonominio gyvybingumo rodiklius, suprasti verslo plano rengimo reikalavimus, analizuoti savo ūkio verslo plano įgyvendinimo situaciją ir kt.

Išklausius kiekvieną mokymo modulį, mokymo kursų dalyviui išduodamas kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimas. Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programos kurso baigimo pažymėjimas bus išduodamas sėkmingai baigus visą mokymo programos kursą.

2009 m. mokymo kursus pagal Jaunųjų ūkininkų kompetencijos ugdymo mokymo programą organizuoja Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras (www.zum.lt/mmc)

Mokymo kursus pagal atskirus šios programos modulius vykdo:

Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba (www.lzukt.lt)

(Moduliai: Kompleksinės paramos reikalavimai; Agrarinė aplinkosauga ir kraštovaizdžio gerinimas; Augalų sveikata; Saugos ir sveikatos užtikrinimas ūkininko ūkyje);

Žemės ūkio rūmai (www.zur.lt) (Moduliai: Aplinkosauga ir tręšimo planavimas);

Kaimo plėtros ir verslo konsultantų asociacija (www.kpvk.lt)

(Moduliai: Verslo politika ir teisė; Ūkinės veiklos planavimas ir finansavimas; Verslo planų rengimas ir projektų administravimas).

Mokymo kursus pagal pasirenkamas augalininkystės ar gyvulininkystės technologijų mokymo programas organizuoja Lietuvos ūkininkų sąjunga, Lietuvos miško savininkų asociacija, Lietuvos veterinarijos akademija, Lietuvos žemdirbystės institutas, Joniškio žemės ūkio mokykla, Joniškėlio Igno Kaprio žemės ūkio ir paslaugų mokykla, Kupiškio technologijos ir verslo mokykla, Jurbarko verslo informacijos centras, UAB „Konsultus“, VšĮ ,,Darnaus vystymosi iniciatyvos“ ir kitos atsakingos institucijos.

Mokymo kursų laikas ir vieta, kita reikalinga informacija skelbiama Žemės ūkio ministerijos, Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centro bei projektus vykdančių institucijų interneto svetainėse. Jaunieji ūkininkai mokymo kursuose gali dalyvauti nemokamai. Jiems tereikia kreiptis į mokymą vykdančias institucijas, savivaldybes bei žemdirbių savivaldos organizacijas.

Taip pat Žemės ūkio ministerija, norėdama plačiau informuoti žemdirbius bei kaimo gyventojus apie įvairius mokymus, seminarus bei informacinius renginius, ministerijos interneto tinklalapyje nuo šiol skelbs informaciją apie kiekvieną mėnesį organizuojamus renginius, susijusius su žemdirbių mokymu, švietimu, informavimu, šių renginių vietą bei laiką. Žemdirbiai, turėdami viso mėnesio renginių grafikus, galės pasirinkti jiems patogų laiką bei vietą ir sėkmingai sudalyvauti aktualiuose mokymuose bei seminaruose.

Minėtą informaciją apie mokymus, seminarus nuo šiol galima rasti adresu: http://www.zum.lt/ paspaudus reklaminį skydelį dešinėje puslapio pusėje (apačioje) ,,Žemdirbių mokymas, švietimas 2009“.

Išsamesnės informacijos teirautis Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centre, tel. (8-5) 2391 352, Žemės ūkio ministerijos Mokslo ir mokymo skyriuje, tel. (8-5) 2398 479.

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas