Naujienų archyvas
2009 | 04 | 07 Prieš artėjantį pasėlių deklaravimą aptarti svarbiausi klausimai

Balandžio 3 d. Lietuvos žemės ūkio universitete (Kauno r.) Žemės ūkio ministerija kartu su Nacionaline mokėjimo agentūra organizavo konferenciją žemės ūkio skyrių vedėjams ir seniūnijų darbuotojams dėl tiesioginių išmokų administravimo pasiruošimo šiemet. Gausiai į konferenciją susirinkusiems dalyviams žemės ūkio aktualijas prieš prasidedant pasėlių deklaravimui pristatė žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius, jo patarėjas Mindaugas Kuklierius, Nacionalinės mokėjimo agentūros direktorius Saulius Silickas, VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro direktoriaus pavaduotoja Birutė Martuzevičiūtė.

Prasiplėtus paramos gavėjų ratui, sunkmetį išgyventi bus lengviau

Įtempta dienotvarkė žemės ūkio parodos „Ką pasėsi 2009” metu nesutrukdė žemės ūkio ministrui K. Starkevičiui sudalyvauti konferencijoje, skirtoje rajonų žemės ūkio skyrių vedėjams ir seniūnijų darbuotojams. Ministras  trumpai supažindino susirinkusiuosius, kokiomis temomis buvo kalbėta Universitete vykusiame žemdirbių ir Vyriausybės vadovo A. Kubiliaus susitikime, pasidžiaugė savivaldybių nuveiktais darbais siekiant sumažinti „sofos ūkininkų“, kvietė žemės ūkio skyrių specialistus aktyviau populiarinti mažąją investicinę Europos Sąjungos (ES) paramą.

„Supaprastinta mažoji ES parama duoda akivaizdžią naudą – pasak žemės ūkio technikos pardavėjų, jų apyvarta šiais metais ne mažėja, bet stabiliai didėja. Mes stengsimės, kad ši supaprastinta schema būtų kuo greičiau pritaikyta ir kitose paramos priemonėse – jaunųjų ūkininkų įsikūrimo, kaimo turizmo, verslo plėtros, maisto produktų perdirbimo srityse, o Jūsų prašome pagalbos šią informaciją skleisti ir aiškinti kuo plačiau. Paramos gavėjų ratui prasiplėtus, visiems bus lengviau išgyventi sunkmetį“, - sakė K. Starkevičius.

Žemės ūkio ministrui antrino ir Nacionalinės mokėjimo agentūros (toliau – Agentūra) direktorius S. Silickas. Pasak jo, per šiek tiek ilgiau nei mėnesį trukusį paraiškų priėmimą supaprastintai paramai gauti į regioninius Agentūros skyrius kreipėsi 874 asmenų. Tai precedento susidomėjimo parama neturintis atvejis. Užregistruotos net 419 žemdirbių paraiškų, dėl kitų dar konsultuojamasi. Bendra prašoma paramos suma siekia 44 mln. Lt. Daugelis pareiškėjų (per du šimtus) prašo kompensuoti įsigytos žemės ūkio technikos išlaidas, kiti (per 154 pareiškėjų) planuoja modernizuoti ūkį. Agentūros duomenimis, kovo pabaigoje - balandžio pradžioje patirtoms ūkio modernizavimo išlaidoms kompensuoti ūkininkams jau  išmokėta 837 tūkst. Lt.

Žemės ūkio paskirties žemė neturi tapti spekuliacijų objektu

Konferencijoje dalyvavęs žemės ūkio ministro patarėjas M. Kuklierius, vadovaujantis Ministro Pirmininko sudarytai tarpinstitucinei darbo grupei dėl didesnių mokesčių įvedimo už apleistą žemės ūkio paskirties žemę, teiravosi žemės ūkio skyrių vedėjų ir seniūnijų darbuotojų nuomonės dėl pastarojo mokesčio įvedimo ir jo administravimo. Manoma, kad gerokai didesnis mokestis už nedirbamą žemės ūkio paskirties žemę papildytų savivaldybių biudžetus ir paskatintų jos nuomą žemdirbiams.

„Šiuo metu šalyje priskaičiuojama apie 600-700 tūkst. ha apleistų žemių. Pasidomėję, kam priklauso šalia greitkelio Vilnius-Kaunas apleistos žemės, nebuvome labai nustebinti. Jų savininkai – nekilnojamo turto agentūros ir finansinės institucijos. Pastarieji dirbamą žemę šalia greitkelio supirkę spekuliaciniais tikslais ir šiuo metu nesuinteresuoti ją nuomoti žemdirbiams. Manome, kad gerokai didesni mokesčiai už apleistą žemės ūkio paskirties žemę ne tik šalia greitkelių ar automagistralių, bet ir visoje šalyje gerokai padidintų žemdirbių galimybes nuoma praplėsti dirbamos žemės plotus“, - akcentavo ministro patarėjas M. Kuklierius.

Žemės ūkio skyrių vedėjų ir seniūnijų darbuotojai pritarė minčiai, kad reikėtų gerokai padidinti mokesčius už apleistą žemės ūkio paskirties žemę. Konstitucinis Teismas išaiškino, kad didesnis mokestis už apleistą žemės ūkio paskirties žemę neprieštarauja LR Konstitucijai.

Konferencijoje pristatyta galimybė apleistų žemės ūkio paskirties žemių savininkams pasinaudoti Kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemone „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir apsodinti šias žemes mišku.

Naujosios informacinės technologijos leis išvengti pasėlių deklaravimo klaidų

Konferencijoje detaliai gvildenta tiesioginių išmokų (toliau – išmokos) tema. Žemės ūkio ministras užtikrino, kad nepaisant sunkmečio, išmokos už praėjusius metus ūkininkus pasieks laiku. Pirmiausia bus skubama atsiskaityta su tikraisiais žemdirbiais, tuo tarpu “sofos ūkininkai” jas turėtų gauti vėliausiai.

Agentūros darbuotojai konferencijos dalyviams pateikė išsamias analizes dėl Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos įsisavinimo, pasėlių deklaravimo, dažniausiai daromų klaidų, patarimų kaip jų išvengti ir Agentūros atliekamų patikrų dažnio. Šiemet, skirtingai nuo praėjusių metų, ūkininkai paraiškas teiks ne Agentūrai, bet Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui. Jis bus atsakingas už paraiškų ir kitų dokumentų priėmimą, pirminį jų patikrinimą, duomenų įvedimą į informacinę sistemą seniūnijose ir savivaldybių žemės ūkio skyriuose. Centrui ėmus administruoti pirminius duomenis modernios informacinės technologijos leis deklaravimo metu spręsti pagrindines pasėlių deklaravimo klaidas – dvigubo deklaravimo ir viršdeklaravimus kontroliniuose žemės sklypuose.

Dar viena naujovė – prie pasėlių deklaravimo sistemos nemokamai galės prisijungti kiekvienas pasėlius deklaravęs žemės ūkio veiklos subjektas. Prisijungę pareiškėjai matys savo 2008 m. deklaravimo duomenis, turės galimybę juos redaguoti, įbraižyti žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotus elektroniniu būdu. Tai leis sutaupyti laiko teikiant paraiškas seniūnijos darbuotojams.

Žemės ūkio ministerijos informacija

tel. (8 37) 397 073

 
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas