Naujienų archyvas
2009 | 08 | 22 Su ūkininkais ir žemės ūkio technikos tiekėjais – prie apskritojo stalo

Šią savaitę žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius susitiko su ūkininkų ir žemės ūkio technikos tiekėjų atstovais. Apskritojo stalo diskusijos metu aptarta šiuo metu itin aktuali tema – žemės ūkio technikos įsigijimas siekiant Europos Sąjungos (ES) paramos.

Į diskusiją buvo sukviestos visos suinteresuotos pusės – Lietuvos ūkininkų sąjungos, Žemės ūkio rūmų, Lietuvos žemės ūkio technikos asociacijos, kitų žemės ūkio technikos pardavėjų atstovai. Pasak žemės ūkio ministro, inicijavusio šį susitikimą, Lietuvos kaimas negali tapti senos, Vakaruose jau atitarnavusios technikos laužynu. Tačiau sprendžiant problemą, susijusią su kartą jau registruota technika, prioritetu turėtų būti laikomi ūkininkų interesai.

Šiuo metu atliekamas tyrimas dėl 37 traktorių, kuriuos šiais metais Lietuvos įmonės pirko Didžiojoje Britanijoje ir dėl kurių pirkimo kompensavimo buvo pateiktos paraiškos Lietuvoje. Remiantis Didžiosios Britanijos Vairuotojų ir transporto priemonių licencijavimo agentūros pateiktais duomenimis, šie traktoriai jau buvo registruoti. Neatmetama galimybė, kad žemės ūkio technika galėjo būti panaudota. „Tačiau privalome siekti, kad nenukentėtų ūkininkai. Jei tyrimo metu išaiškės, kad technika, kuriai prašoma paramos, buvo išties nauja, ūkininkai gaus paramą jos įsigijimo kompensavimui“, - teigė ministras Kazys Starkevičius.

Atsižvelgiant į diskusijos dalyvių pastebėjimus, bus ieškoma visoms pusėms priimtino sprendimo, kokiais objektyviais kriterijais remiantis turėtų būti apibrėžiamas žemės ūkio technikos naujumas ir kokia technika turi būti kompensuojama. Žemės ūkio ministerija apsvarstys visas alternatyvas šiuo metu naudojamam naujos žemės ūkio technikos apibrėžimui. Tačiau žemdirbiai, kurie artimiausiu metu ketina teikti ar jau yra pateikę paraišką paramai technikos įsigijimui gauti, turėtų atkreipti dėmesį, kad kol kas būtina vadovautis šiuo metu galiojančiomis taisyklėmis.

Reikalavimas, kad paramos lėšomis įsigyjama žemės ūkio technika privalo būti nauja, taikomas nuo pat ES paramos administravimo pradžios. Tačiau pastaruoju metu aktualia problema tapo galimai naudoti traktoriai, kurių pirkimui kompensuoti prašoma ES paramos. Todėl liepos mėnesį buvo patikslintos supaprastintosios Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės ,,Žemės ūkio valdų modernizavimas“ antrosios veiklos srities įgyvendinimo taisyklės, tiksliau apibrėžiant paramos lėšomis įsigyjamos žemės ūkio technikos statusą – privaloma registruoti nauja žemės ūkio technika ar transporto priemonės turi būti naujos ir neeksploatuotos, taip pat neregistruotos jokioje šalyje.

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas