Naujienų archyvas
2010 | 04 | 12 Jauniesiems ūkininkams, perimantiems ūkius, sudarytos palankesnės sąlygos pasinaudoti ES parama

Žemės ūkio ministro Kazio Starkevičiaus 2010 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. 3D-296 buvo pakeistas Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas“ įgyvendinimo taisyklių 25.19 punktas, kuriame nustatytos būtinos įgyvendinti sąlygos, jei žemės ūkio valda yra padalijama.

Šiuo pakeitimu nustatoma, kad jeigu jaunasis ūkininkas įsikuria ne anksčiau kaip prieš dvejus metus padalytos valdos dalyje, siekiant išvengti ūkių skaidymo jis privalo įsigyti (išsinuomoti ar kitais teisėtais pagrindais įsigyti) tokio pat dydžio žemės ūkio naudmenų (ŽŪN) plotą, kokį įgijo nuosavybės teise iš padalytos valdos. Papildomas ŽŪN plotas gali būti įsigyjamas (išsinuomojamas ir kt.) iš kitos padalytos valdos, tačiau ne iš tos valdos, kurios dalyje įsikuriama. Reikalavimas išplėsti padalytą valdą netaikomas tuo atveju, jeigu valda yra perimta ir (arba) perregistruojamas ūkis pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“.

Primename, kad įsikūrimu padalytoje valdoje laikomas tas momentas, kai vienos žemės ūkio valdos žemės sklypų, įsigytų nuosavybės teise iš fizinių asmenų, pagrindu įregistruojama nauja valda. Tokiu atveju pareiškėjas privalo įsigyti (išsinuomoti ar kitais teisėtais pagrindais įsigyti) tokio pat dydžio ŽŪN plotą, kurį įgijo nuosavybės teise iš padalytos valdos. Šis reikalavimas taikomas ir tada, kai valda padalinama nors ir vienam asmeniui, o jos pagrindu įkūrus bent vieną naują valdą, paramos kreipiasi šios naujos valdos savininkas.


Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8 5) 2391 016
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas