Naujienų archyvas
2010 | 04 | 13 Aktyvūs ir bankai, ir žemdirbiai – paskolų garantijų skaičius išaugo dvigubai

UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kurio vienintelis akcininkas yra Žemės ūkio ministerija, siekia skatinti kaimo verslų plėtrą ir sudaryti žemės ūkyje kuo palankesnes kreditavimo sąlygas. Fondas teikia garantijas kredito įstaigoms už žemdirbių, žemės ūkio perdirbimo įmonių ir kitų ūkio subjektų paimtus kreditus, taip pat jis yra paskirtas Paskolų fondo, leisiančio greičiau ir efektyviau pasinaudoti Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos lėšomis, valdytoju.

Per pirmąjį šių metų ketvirtį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas kredito įstaigoms už žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams išduotus 26,3 mln. Lt kreditų suteikė 65 garantijas už 17,1 mln. Lt.
Palyginti su 2009 m. pirmu ketvirčiu, šiais metais žemdirbiams, kaimo verslininkams ir perdirbėjams suteiktų garantijų suma išaugo pusantro karto, o garantijų skaičius – dvigubai. Praėjusiais metais per tą patį laikotarpį už išduotus 19,6 mln. Lt kreditų buvo suteiktos 32 garantijos už 11,3 mln. Lt.

Už ES lėšomis finansuojamus projektus išduodamų kreditų su garantija šiemet nežymiai sumažėjo -15,3 mln. Lt (2009 m. per tą patį laikotarpį išduota 16,7 mln. Lt), tačiau pasinaudojusių tokiais kreditais buvo daugiau – garantijų skaičius projektams su ES parama išaugo beveik dvigubai. Panašiai kaip ir praėjusiais metais, tokie projektai sudarė apie 90 proc. visų įgyvendinamų investicinių projektų.

Daugiausiai kreditų su garantija žemdirbiams ir kaimo verslininkams per pirmuosius tris šių metų mėnesius išdavė DnB NORD bankas (28 proc. visų kreditų su garantija), bankas „Snoras“ (20 proc.) ir bankas „Swedbank“ (19 proc.). Palyginti su praėjusiais metais, išduodamų kreditų su garantija suma labiausiai išaugo Medicinos, „Snoras“, Šiaulių bankuose.

Dažniausiai kredito įstaigos skolino ūkininkų ūkiams, sudariusiems 83 proc. visų klientų. Finansuojamos buvo tradicinės žemės ūkio šakos – augalininkystė ir gyvulininkystė. Aktyviausi buvo Šiaulių, Šakių, Radviliškio ir Kėdainių rajonų žemdirbiai ir kaimo verslininkai, daugiausiai lėšų jie skolinosi žemės ūkio technikai (44 proc. visų kreditų su garantija) bei trumpalaikiam turtui įsigyti (21 proc.).

Paskolų fondo veikla įsibėgėja
Paskolų fondas – finansų inžinerijos priemonė, 2009 m. Žemės ūkio ministerijos iniciatyva sukurta siekiant skatinti investicijas žemės ūkio sektoriuje ir palengvinti žemdirbių ir žemės ūkio produkcijos perdirbėjų kreditavimo sąlygas. Iš Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos bei valstybės biudžeto lėšų Paskolų fondui per kelis metus numatoma skirti iki 450 mln. Lt. Ši suma keliais etapais bus paskirstyta kredito įstaigoms, kurios lėšas lengvatinėmis sąlygomis perskolins galutiniams paskolų gavėjams.

Per pirmąjį Paskolų fondo kvietimą aštuoniems bankams lengvatinių paskolų teikimui buvo paskolinta 100 mln. Lt. Iš jų 14,7 mln. Lt jau pasiekė galutinius paskolų gavėjus (2,6 mln. Lt 2009 m. ir 12,1 mln. Lt 2010 m.), dar už 8,9 mln. Lt jau yra priimti bankų sprendimai lengvatinėms paskoloms teikti. Nacionalinė mokėjimo agentūra prie Žemės ūkio ministerijos tinkamumo gauti lengvatines paskolas pažymas jau yra išdavusi 233 žemės ūkio subjektams, kurių planuojamų įgyvendinti projektų vertė – 93,4 mln. Lt.

Praėjusių metų spalio mėnesį Žemės ūkio paskolų garantijų fondas, kaip Paskolų fondo valdytojas, pasirašė tikslinių paskolų sutartis su atranką praėjusiais 8 bankais. Per du mėnesius iki 2009 metų pabaigos tarp bankų ir ūkio subjektų buvo pasirašyta 10 lengvatinių paskolos sutarčių, tuo tarpu per šių metų pirmąjį ketvirtį jau pasirašytos 28 tokios sutartys.

Šiais metais ypač aktyviai lengvatines paskolas teikė DnB NORD ir „Swedbank“ bankai, kurie per pirmąjį šių metų ketvirtį jų suteikė atitinkamai 11 ir 7 paskolas. Klientus sėkmingai aptarnauja ir Medicinos bei ,,Snoro“ bankai, šiais metais jau pasirašę atitinkamai 5 ir 4 lengvatines paskolos sutartis, „Parex“ ir Šiaulių bankai – po 2, SEB ir Ūkio bankai – po 1. Nuo Paskolų fondo veiklos pradžios ūkio subjektams, įgyvendinantiems Lietuvos kaimo plėtros 2007-2010 metų programos priemones „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“ iš viso suteiktos 38 lengvatinės paskolos už 14,7 mln. Lt.

Paskolų fondo valdytojas š. m. vasario 24 d. paskelbė antrąjį kvietimą kredito įstaigoms dalyvauti finansinių tarpininkų atrankoje ir teikti paraiškas tikslinėms paskoloms gauti. Šiame kvietime dalyvavo 4 bankai ir 14 kredito unijų. Su atrankos kriterijus atitikusiomis kredito įstaigomis netrukus bus pasirašytos tikslinių paskolų sutartys ir žemės ūkio sektorių pasieks dar apie 50 mln. Lt lengvatinių paskolų.

Primename, kad lengvatines paskolas ūkio subjektams kredito įstaigos teikia pagal dvi KPP priemones – „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ ir „Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas“, finansuojamas tik investicinių projektų įgyvendinimas. Paskolas galima imti tiek litais, tiek eurais, paskolos trukmė – iki 7 metų, didžiausia paskolos suma pagal priemonę „Žemės ūkio valdų modernizavimas“ – 300 tūkst. eurų, o pagal priemonę „Žemės ūkio produktų perdirbimo ir pridėtinės vertės didinimas“ – 4 mln. eurų. Pieno kooperacijai paskolos gali būti teikiamos iki 10 metų ir turi neviršyti 10 mln. eurų. Teikiamų paskolų palūkanos yra mažesnės už tuo metu esančias rinkoje.

Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8 5) 2391 016
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas