Naujienų archyvas
2010 | 02 | 05 Dėl ūkininkų ir jų partnerių bei kitų žemės ūkio individualią veiklą vykdančių gyventojų pajamų mokesčio deklaravimo

Deklaruoti pajamas privalo ūkininkai, Ūkininko ūkio įstatymo nustatyta tvarka įregistravę ūkį Ūkininkų ūkio registre, bei jų partneriai, t. y. gyventojai, kurie kartu su ūkininku verčiasi žemės ūkio veikla (žemės ūkio veiklos sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros įstatymo (Žin. 2002, Nr. 72-3009; 2008, Nr. 81-3174) ) 2 straipsnyje) pagal su juo sudarytą jungtinės veiklos (partnerystės) sutartį ir Ūkininkų ūkio registre yra įregistruoti kaip ūkininko partneriai. Ūkininkų sutuoktiniai (sutuoktinės) pajamas privalo deklaruoti, jeigu jie (jos) šiame registre yra įregistruoti (įregistruotos) kaip ūkininkų partneriai (partnerės).
Išimtis: pagal Nedeklaruojamų neapmokestinamųjų pajamų sąrašą, deklaracijų pateikti neprivalo tie ūkininkai ir jų partneriai, kurių (kiekvieno iš jų) 2009 m. pajamos iš žemės ūkio veiklos yra ne didesnės kaip 10000 Lt, o žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis už praėjusių metų (2008 m.) mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 14 europinių dydžių vienetų.
Deklaruoti pajamas privalo kiti žemės ūkio individualią veiklą vykdantys gyventojai (neįsiregistravę ūkininkais ar partneriais), gavę didesnių kaip 10000 Lt pajamų iš žemės ūkio veiklos, kai turimos žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro skaičiavimus už praėjusių metų (2008 m.) mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra ne didesnis kaip 14 europinių dydžio vienetų,
Kiti žemės ūkio individualią veiklą vykdantys gyventojai, kurių turimos žemės ūkio valdos ar ūkio ekonominis dydis pagal valstybės įmonės Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro skaičiavimus už praėjusių metų (2008 m.) mokestinį laikotarpį nuo sausio 1 d. iki gruodžio 31 d. yra didesnis kaip 14 europinių dydžio vienetų, — neatsižvelgus į gautų pajamų sumą.

 

 

Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos informacija

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas