Naujienų archyvas
2010 | 04 | 15 Pieno gamintojams – papildoma ES parama

Balandžio 13 d. žemės ūkio ministras Kazys Starkevičius įsakymu Nr. 3D-339 patvirtino Europos Sąjungos išmokų pieno gamintojams, nukentėjusiems nuo pieno sektoriaus krizės, mokėjimo 2010 metais taisykles.

Iš Europos žemės ūkio garantijų fondo Lietuvai yra skirta 10,7 mln. Lt, kurie privalo būti išmokėti pieno gamintojams ne vėliau kaip iki š.m. birželio 30 d., tačiau Žemės ūkio ministerija siekia, kad didžioji paramos dalis pasiektų gamintojus kuo anksčiau.
Ministerija, pasitarusi su pieno gamintojų atstovais, nutarė išmokas mokėti tiems pieno gamintojams, kurie 2008–2009 kvotos metais tiekė pieną į rinką (pardavė pieną supirkėjams arba tiesiogiai vartoti) ir šiuo metu yra įsiregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytojais arba partneriais. Išmokas gaus apie 54 tūkst. pieno gamintojų (arba 92,3 proc. visų tiekusiųjų pieną 2008-2009 kvotos metais) už 1 442 tūkst. tonų pieno (arba 99,8 proc. viso supirkto pieno kiekio). Išmokos dydis – 7,42 Lt už parduoto pieno toną.
Gamintojai, atitinkantys visus reikalavimus, jokių prašymų teikti neprivalo, nes išmokas apskaičiuos VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centras pagal duomenis, esančius duomenų bazėse, ir iki gegužės 7 d. perduos informaciją Nacionalinei mokėjimo agentūrai, atliksiančiai mokėjimus.
Pieno gamintojai, pardavę pieną 2008–2009 kvotos metais, tačiau šiuo metu neįsiregistravę Žemės ūkio ir kaimo verslo registre valdos valdytojais arba partneriais, gali jame įsiregistruoti ir teikti savo savivaldybės žemės ūkio skyriui ar tiesiogiai VĮ „Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrui (V. Kudirkos g. 18, Vilnius) laisvos formos prašymą dėl išmokos apskaičiavimo. Prašymus savivaldybės priims tik iki š.m. birželio 11 d., o Centras - iki š.m. birželio 15 d.
Gamintojui mirus, jo įpėdinis, paveldintis ūkį, taip pat gali kreiptis dėl išmokos skyrimo, pateikdamas laisvos formos prašymą.
Pavėlavę pateikti prašymus gamintojai išmokų negaus.
Atkreiptinas dėmesys, kad išmokos taip pat nebus mokamos, jeigu:
• bendra gamintojui apskaičiuota išmokos suma bus mažesnė arba lygi 10 Lt;
• gamintojas 2008-2009 kvotos metais perdavė kvotą kitam gamintojui (išmoką tuo atveju gaus kvotos perėmėjas);
• gamintojas pasitraukė pagal Lietuvos kaimo plėtros 2004–2006 metų plano priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“ arba pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonę „Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos“ (išmoką tuo atveju gaus kvotos perėmėjas, jei jo nėra – ūkio perėmėjas).

Išsamesnės informacijos teirautis savivaldybių žemės ūkio skyriuose.


Žemės ūkio ministerijos informacija
tel. (8 5) 2391 016

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas