Naujienų archyvas
2010 | 04 | 19 Prasidėjo pasėlių deklaravimas

Šalies ūkininkai jau gali pradėti deklaruoti žemės ūkio naudmenas ir pasėlius tiesioginėms išmokoms bei teikti bendrą paraišką paramai gauti pagal kai kurias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 m. programos (KPP) priemones.

Šiais metais žemės ūkio naudmenų ir pasėlių deklaravimas prasidėjo balandžio 12 dieną ir tęsis iki birželio 15 dienos. Pavėluotai paraiškas bus galima teikti ir iki liepos 12 dienos, tačiau tuomet už kiekvieną be pateisinamos priežasties pavėluotą dieną galutinė paramos suma mažinama 1 procentu.

Kaip ir ankstesniais metais, deklaruodami žemės ūkio naudmenas ir pasėlių plotus, ūkininkai kartu galės prašyti paramos pagal KPP priemones „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000“ išmokos ir su direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ (žemės ūkio paskirties žemėje), „Natura 2000“ išmokos“ (miškų teritorijoje), pagal „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“ programas „Kraštovaizdžio tvarkymas“, „Ekologinis ūkininkavimas“, „Rizikos“ vandens telkinių būklės gerinimas“. Be to, nuo šių metų teikiant bendrą paraišką tiesioginėms išmokoms ir KPP paramai gauti, paramos bus galima prašyti pagal dar vieną KPP priemonę – „Miškų aplinkosaugos išmokos“.

Deklaracijos – tik elektroniniu būdu

Dar viena svarbi naujovė – nuo šių metų žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų deklaracijas galima teikti tik elektroniniu būdu. Popierinės paraiškos jau nebepriimamos.

Deklaraciją užpildyti galima ir namuose. Asmenys, turintys galimybę naudotis elektronine bankininkyste, gali patys prisijungti prie paraiškų priėmimo informacinės sistemos (http://paseliai2010.vic.lt) ir užpildyti elektroninę paraiškos formą.

Elektroninę deklaraciją užpildęs pareiškėjas turi atsispausdinti paraiškos registravimo dokumentą, jį pasirašyti ir per 10 darbo dienų (bet ne vėliau kaip iki 2010 m. birželio 15 d.) atsiųsti jį į VĮ Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centrą (ŽŪIKVC).

Deklaracija laikoma pateikta, kai pareiškėjas parašu paraiškos registravimo dokumente patvirtina duomenų teisingumą ir ŽŪIKVC patvirtina šio dokumento gavimo faktą.

Jei ūkininkui pačiam nepavyktų elektroniniu būdu užpildyti paraiškos, jis gali kreiptis į seniūnijos atsakingą darbuotoją, kuris padėtų tai padaryti.

Be to, ūkininkai turėtų atkreipti dėmesį, kad visi deklaruojami žemės ūkio naudmenų, pasėlių ar miško naudmenų laukai turės būti įbraižyti elektroniniu būdu.

Reikės deklaruoti mišką

Miškų savininkai nuo šiol kartu su tiesioginių išmokų paraiška gali prašyti ir paramos pagal KPP priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“. Parama pagal šią priemonę mokama už savanoriškai prisiimtus papildomus aplinkosaugos reikalavimus miškuose.

Tiek būsimi, tiek esami paramos pagal šią priemonę gavėjai turi atkreipti į dėmesį į dar vieną naują reikalavimą. Neseniai pakeistose priemonės įgyvendinimo taisyklėse yra numatyta, kad miškų savininkai, norintys gauti kasmetinę išmoką pagal priemonę „Miškų aplinkosaugos išmokos“, nuo šių metų iki to laiko, kol vykdomi su gaunama parama prisiimti įsipareigojimai, kartu su paraiška gauti tiesiogines išmokas privalo deklaruoti miško plotus, kuriuose taiko savanoriškai prisiimtus veiklos apribojimus. Deklaruoti miško plotus turi ir tie paramos gavėjai, kurie pateikė paramos paraiškas per 2008 ar 2009 metais skelbtus paraiškų rinkimus. Priešingu atveju kasmetinės išmokos pagal priemonę nebus mokamos.

Šis reikalavimas aktualus ir asmenims, dalyvaujantiems priemonėse „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ ir „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“. Gaunantiems ar ketinantiems gauti paramą pagal minėtas priemones, privaloma deklaruoti apželdinamą plotą. Paraiškos paramai miško įveisimui gauti renkamos atskirai Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos teritoriniuose skyriuose iki lapkričio 30 dienos.

Dar mokamos išmokos už praėjusius metus

Šiuo metu vis dar mokamos tiesioginės išmokos už 2009 metus.

Praėjusiais metais ūkininkai deklaravo daugiau kaip 177 tūkst. žemės ūkio naudmenų ir pasėlių plotų. Su deklaracijomis jie pristatė daugiau kaip 105 tūkst. paraiškų gauti ES paramą pagal KPP priemones: mažiau palankiose vietovėse ūkininkaujantys žemdirbiai pateikė daugiau nei 92 tūkst. paraiškų, kuriose prašoma paramos už ūkininkavimą mažiau palankiose vietovėse, o siekiantys gauti išmokas už agrarinę aplinkosaugą pateikė beveik 12 tūkst. paraiškų.

Balandžio pradžios duomenimis šalies žemdirbius jau pasiekė virš 874 mln. litų tiesioginių išmokų pagal 2009 metais pateiktas deklaracijas.
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas