Naujienų archyvas
2011 | 02 | 02 Žuvininkystės sektoriaus paramos paraiškų surinkimo grafikas 2011 m.

 

Eil.

Nr.

Priemonė

 

Paramos paraiškų priėmimo pradžia

 

Paramos paraiškų priėmimo pabaiga

 

1 PRIORITETINĖ KRYPTIS. Jūrų žvejybos laivyno pritaikymo priemonės

1.1.

Žvejybos laivų modernizavimas

2011-07-05

2011-09-09

2 PRIORITETINĖ KRYPTIS. Akvakultūra, žvejyba vidaus vandenyse, žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara

2.1.

Akvakultūra:

 

 

2.1.1

Investicijos į akvakultūros įmones

2011-06-06

2011-08-12

2.2.

Žvejyba vidaus vandenyse:

 

 

2.2.1

Vidaus vandenų žvejybos laivų modernizavimas

2011-07-05

2011-09-09

2.2.2

Vidaus vandenų žvejybos laivų perorientavimas į kitą nei žvejyba veiklą

2011-10-03

2011-12-09

2.2.3

Investicijos į vidaus vandenų žvejybos infrastruktūrą

2011-03-21

2011-05-24

2.3.

Žuvininkystės ir akvakultūros produktų perdirbimas ir rinkodara

2011-06-13

2011-08-16

3 PRIORITETINĖ KRYPTIS. Bendro intereso priemonės

3.1.

Žvejybos uostai, prieplaukos, iškrovimo vietos

2011-03-21

2011-05-25

3.2.

Kolektyviniai veiksmai:

 

 

3.2.1

Parama pripažintoms gamintojų organizacijoms

2011-04-04

2011-06-10

3.2.2

Parama bendro intereso priemonėms

2011-06-01

2011-08-05

3.3.

Bandomieji projektai

2011-03-28

2011-05-31

 

_____________________

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas