Naujienų archyvas
2006 | 11 | 29 Aktualijos akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistemoje.

Valstybinė mokesčių inspekcija (VMI) informuoja, kad yra parengtas pirmasis Europos Komisijos mokesčių ir muitų sąjungos leidinys lietuvių kalba „EMCS naujienos“.

Per keletą ateinančių metų Europos Sąjungoje bus įdiegtos popierinių formų nereikalaujančios elektroninės akcizų procedūros. Naujoji akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistema EMCS (angl. Excise Movement Control System), kuriama bendradarbiaujant su verslo įmonėmis, pakeis bendradarbiavimo tarp prekybininkų ir mokesčių administratorių tvarką.

Nuo šiol įvairią su EMCS sistemos plėtra ir kitais aspektais susijusią informaciją verslininkai galės rasti šiame leidinyje, leidžiamame kas pusmetį. Pirmąjį „EMCS naujienų“ numerį galite rasti čia.

Taip pat, nuo šiol Europos Komisija verslo įmonėms teiks nemokamą prieigą prie akcizų registracijos numerių, kurie skiriami ūkio subjektams, turintiems leidimus gaminti, laikyti, gabenti ir (arba) gauti akcizais apmokestinamus produktus, kuriems taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas. Tokia prieiga prie ,,SEED-on-Europa“ (http://ec.europa.eu/taxation_customs/dds/lt/seedcau.htm) sistemos leidžia patikrinti ūkio subjektų akcizo numerių galiojimą bei prekių kategorijas, kurioms ūkio subjektas turi leidimą.

Tai padės įsitikinti prekybininkams, norintiems siųsti prekes, kurioms taikomas akcizų mokėjimo laikino atidėjimo režimas, jog prekių judėjimas yra teisėtas, bei pagerins prekių judėjimo skaidrumą.

,,SEED-on-Europa“ sistemos paleidimas - pirmasis žingsnis kuriant popierinių formų nereikalaujančią aplinką akcizais apmokestinamoms procedūroms, kuriomis bus paremtas efektyvus elektroninės akcizų politikos vykdymas.

Šiuo metu spaudai jau yra paruoštas informacijos apie akcizais apmokestinamų prekių gabenimo kontrolės sistemą (EMCS) rinkinys, išsamiai atskleidžiantis funkcines (FESS) specifikacijas.

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas