Naujienų archyvas
2011 | 12 | 30 Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 m. programos priemones priėmimo 2012 m. grafikas

Eil. Nr.

Priemonė

Paraiškų

surinkimo

pradžia

Paraiškų

surinkimo

pabaiga

1 KRYPTIS „Žemės, maisto ūkio ir miškininkystės sektoriaus konkurencingumo didinimas“

1.1.

Profesinio mokymo ir informavimo veikla:

 

 

1.1.1

Asmenų, susijusių su žemės ir miškų ūkio veikla, mokymas ir informavimas:

 

 

1.1.1.1

1 mokymo kryptis

2012-02-01

2012-04-30

1.1.1.2

2 mokymo kryptis:

 

 

1.1.1.2.1

Formaliojo mokymo programos

2012-04-02

2012-09-03

2012-05-31

2012-10-31

1.1.1.2.2

Neformaliojo mokymo programos

2012-03-01

2012-04-30

1.1.2

Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida

2012-03-01

2012-04-30

1.2

Naudojimasis konsultavimo paslaugomis

2012-02-01

2012-12-31

1.3

Jaunųjų ūkininkų įsikūrimas

2012-06-01

2012-07-31

1.4

Ankstyvas pasitraukimas iš prekinės žemės ūkio gamybos

2012-05-02

2012-06-29

1.5

Pusiau natūrinis ūkininkavimas

2012-05-02

2012-06-29

1.6

Žemės ūkio valdų modernizavimas:

 

 

1.6.1

Antroji veiklos sritis:

 

 

1.6.1.1

Pienininkystės sektoriaus restruktūrizavimas – pieno perdirbimo projektai

2012-07-02

2012-08-31

1.6.2

Trečioji veiklos sritis

2012-07-02

2012-08-31

1.7

Žemės ūkio ir miškininkystės plėtra ir pritaikymo infrastruktūra:

 

 

1.7.1

Žemės konsolidacija

2012-08-01

2012-09-28

1.7.2

Miškų infrastruktūros gerinimas

2012-04-02

2012-05-31

1.8

Žemės ūkio produktų perdirbimas ir pridėtinės vertės didinimas:

 

 

1.8.1

Pirmoji veiklos sritis

2012-04-02

2012-04-30

1.9

Dalyvavimas maisto kokybės schemose

2012-01-02

2012-12-31*

2 KRYPTIS „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas“

2.1

Agrarinės aplinkosaugos išmokos*

____

____

2.2

Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku*

2012-02-01

2012-03-30

2.3

Pirmas ne žemės ūkio paskirties žemės ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku*

2012-02-01

2012-03-30

2.4

Pelno nesiekiančios investicijos miškuose

2012-05-02

2012-06-29

2.5

Miškų aplinkosaugos išmokos*

____

____

2.6

Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos*

____

____

2.7

Natura 2000 išmokos*

____

____

2.8

Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves*

____

____

3 KRYPTIS „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas“

3.1

Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos

2012-03-01

2012-08-01

2012-04-30

2012-09-28

3.2

Kaimo turizmo veiklos skatinimas

2012-04-30

2012-05-31

3.3

Kaimo atnaujinimas ir plėtra:

 

 

3.3.1

Asbestinių stogų dangos keitimas (planavimo būdu)

2012-01-16

2012-03-30

4 KRYPTIS „LEADER metodo įgyvendinimas“

4.1

Teritorinis ir tarptautinis bendradarbiavimas:

 

 

4.1.1.

Teritorinio bendradarbiavimo projektai

2012-01-02

2012-06-29

4.1.2.

Tarptautinio bendradarbiavimo projektai

2012-01-02

2012-06-29

5. Techninė pagalba

5.1

Nacionalinis kaimo tinklas (toliau – Tinklas):

 

 

5.1.1

Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos I–IV kryptis:

 

 

5.1.1.1

Projektiniai pasiūlymai

2012-02-01

2012-02-29

5.1.1.2

Paraiškos

2012-04-02

2012-05-31

5.1.2

Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos V ir VI kryptis

2012-02-0

2012-03-30

5.1.3

Projektams pagal Tinklo 2009–2013 metų veiksmų programos VII kryptį

2012-02-01

2012-12-31

 

* Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonių „Agrarinės aplinkosaugos išmokos“, „Pirmas žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (teikiant paramos paraišką įveisto miško priežiūros ir apsaugos bei prarastųjų pajamų kompensavimo išmokoms gauti), „Pirmas ne žemės ūkio paskirties ir apleistos žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“ (teikiant paramos paraišką įveisto miško priežiūros ir apsaugos išmokoms gauti), „Miškų aplinkosaugos išmokos“, „Išmokos ūkininkams vietovėse, kuriose yra kliūčių, išskyrus kalnuotas vietoves“, „Natura 2000 išmokos ir su Direktyva 2000/60/EB susijusios išmokos“ ir „Natura 2000 išmokos“ paraiškos 2012 m. bus priimamos tuo pačiu metu kaip ir tiesioginių išmokų paraiškos.

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas