Naujienų archyvas
2006 | 09 | 11 Nevyriausybinėms organizacijoms ir kaimo bendruomenėms skelbiamas specialių aplinkosauginių švietėjiškų projektų konkursas.

Konkurso tema
 
Visuomenės švietimas ir sąmoningumo didinimas aplinkosauginiais klausimais
 
Konkurso tikslas – aktyviai šviesti visuomenę aplinkos apsaugos klausimais, ją informuojant ar didinant gebėjimus PAF MPP interesų srityse: biologinės įvairovės apsauga, klimato kaitos mažinimas, tarptautinių vandenų taršos ir žemių degradavimo prevencija.
 
Pagrindinis kriterijus – projektai turi būti inovatyvūs ir skirti kuo didesnei visuomenės daliai, arba turi siekti išplėsti ar konsoliduoti PAF MPP jau finansuotų projektų poveikį. Šiems projektams netaikomas PAF MPP privalomas praktinės aplinkos apsaugos veiklos reikalavimas.
 
Konkurso sąlygos:
  • Kiti atrankos kriterijai: poveikis, informatyvumas, kokybė, orientacija į aplinkos problemų sprendimą.
  • Reikalingas kofinansavimas projektui – 13% (pinigais arba indėliu natūra). Didesnis kofinansavimas būtų privalumas.
  • Maksimalus paramos dydis vienam projektui – 65.000 Lt.
  • Projektų įgyvendinimo laikotarpis – iki 24 mėn.
  • Organizacijos, anksčiau gavusios PAF MPP paramą, gali teikti paraiškas šiam konkursui.
Konkursui teikiami projektai turi atitikti PAF MPP Šalies strategiją ir Bendruosius reikalavimus. Jei pastarųjų dokumentų sąlygos prieštarauja šio konkurso sąlygoms, taikomos specialaus konkurso sąlygos.
 
Projekto pasiūlymo formą ir kitus PAF MPP dokumentus galima rasti programos interneto svetainėje http://www.undp.lt/sgp.
 
Paraiškos priimamos iki 2006 m. spalio 1 d. Finansavimui bus atrinkti 3-4 geriausi projektai. Švietėjiškų projektų finansavimui skiriama 200.000 Lt.
 
Daugiau informacijos
tel. 861130026 arba el. paštu info@evpa.lt
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas