Naujienų archyvas
2012 | 02 | 03 Atnaujintas paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2012 m. grafikas

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS
ĮSAKYMAS

 

DĖL ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO 2011 M. GRUODŽIO 14 D. ĮSAKYMO NR. 3D-918 „DĖL PARAIŠKŲ PAGAL LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007–2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONES PRIĖMIMO 2012 METAIS GRAFIKO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO

 

2012 m. vasario 02 d.  Nr. 3D-69

 

Vilnius

 

P a k e i č i u Paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2012 metais grafiką, patvirtintą Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2011 m. gruodžio 14 d. įsakymu Nr. 3D-918 „Dėl paraiškų pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemones priėmimo 2012 metais grafiko patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 153-7255):


1. Išdėstau 1.1.1.2.2 punktą taip:

1.1.1.2.2  Neformaliojo mokymo programos (projektiniai pasiūlymai)  2012-03-01  2012-04-30
 

2. Išdėstau 1.1.2 punktą taip:

1.1.2   Žemės ir miškų ūkio veiklos bei žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida (projektiniai pasiūlymai)               2012-03-01  2012-04-30


 3. Išdėstau 1.5 punktą taip:

1.5  Pusiau natūrinis ūkininkavimas           2012-08-01  2012-09-28

 

4. Išdėstau 3.1 punktą taip:

3.1  Perėjimas prie ne žemės ūkio veiklos  2012-04-02  2012-05-31
 


5. Išdėstau 3.2 punktą taip:         

3.2  Kaimo turizmo veiklos skatinimas      2012-04-02  2012-05-31
 

6. Papildau šiuo 3.3.2 punktu:

3.3.2  Planavimo būdu (projektiniai pasiūlymai)  2012-03-01  2012-04-30
 

 

Žemės ūkio ministras     Kazys Starkevičius
   

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas