Naujienų archyvas
2012 | 09 | 25 2012-09-24 d. Patvirtinta priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ II kvietimo dokumentacija

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministras patvirtino  2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto „Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis“ VP1-1.1-SADM-01-K priemonės „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“ projektų finansavimo sąlygų aprašą, todėl artimiausiu metus bus skelbiamas II kvietimas (Nr. VP1-1.1-SADM-01-K-02) teikti paraiškas.

LR Socialinės apsaugos ir darbo ministro patvirtiną priemonės "Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse" II kvietimo dokumentaciją rasite čia.

 

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas