Naujienų archyvas
2012 | 10 | 05 2012-10-04 d. paskelbtas II-asis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“

Nuo 2012 m. spalio 3 d. LR Socialinės apsaugos ir darbo ministerija ir Europos socialinio fondo agentūra kviečia teikti paraiškas finansavimui gauti pagal 2007–2013 m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos priemonę „Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse“.

 

Pagal šią Priemonę remiamos veiklos sritys: įmonių darbuotojų ir vadovų mokymai ir kvalifikacijos tobulinimas (mokymas, suteikiantis ir tobulinantis kvalifikaciją, specializuotas profesines žinias ir įgūdžius, bendruosius įgūdžius).

 

ES Finansavimo pagal šią priemonę gali kreiptis:

1) valstybės ir savivaldybių įmonės ir privatieji juridiniai asmenys;

2) asociacijos, savanoriškumo principu jungiančios Lietuvos Respublikos įvairių ūkio šakų, regionų, kitų asocijuotų struktūrų ir pavienių ūkių subjektus;

3) pramonės, prekybos ir amatų rūmai (PPA).

 

Maksimalus skiriamo finansavimo dydis gali sudaryti:

vienai labai mažai ir mažai įmonei – iki 100 000 Lt;

vienai vidutinei įmonei – iki 200 000 Lt;

vienai didelei įmonei – iki 300 000 Lt;

asociacijos, PPA rūmų teikiamam projektui ar bet kuriam projektui, kuriame dalyvauja daugiau kaip viena įmonė, – priklausomai nuo projekte dalyvaujančių įmonių skaičiaus (ir nepažeidžiant Priemonės Aprašo reikalavimų), ne daugiau kaip 3 000 000 Lt.

 

Galutinė paraiškų pateikimo data – 2012 m. gruodžio mėn. 10 d.

 

Daugiau informacijos apie Jūsų organizacijos galimybes gauti finansavimą, paraiškos pildymą ir kitais susijusiais klausimais galite gauti susisiekę tel. 8 611 30026, el. paštu direktorius@evpa.lt

 

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas