Naujienų archyvas
2013 | 03 | 04 Lietuvos Darbo birža paskelbė naują Vietinių užimtumo iniciatyvų projektų atranką. Dokumentų pateikimo terminas - 2013 m. kovo 15 d. 14 val.

Lietuvos Darbo birža paskelbė naują Vietinių užimtumo iniciatyvų atranką. Ši priemonė suteikia galimybę darbdaviams gauti negrąžintiną valstybės paramą (subsidiją) naujoms darbo vietoms kurti. Subsidijos 1 darbo vietai dydis – iki 40 tūkst. Lt (negali viršyti 40 Vyriausybės patvirtintos minimalios mėnesinės algos dydžių konkurso paskelbimo dieną).

Paramos gavėjas privalo savo lėšomis padengti ne mažiau kaip 35 procentus visų projekto išlaidų (jei įdarbins neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas iki 25 proc. darbingumo lygis – 20 proc; jei neįgalų darbuotoją, kuriam nustatytas 30-40 proc. darbingumo lygis – 30 proc.)

 

Maksimali prašoma subsidija negali viršyti 345.000,00 Lt.

 

 

Reikalavimai pretendentams:

 

 

  • Projekto teikėju gali būti:
    • Smulkaus ir vidutinio verslo subjektas, nurodytas  Lietuvos Respublikos smulkiojo ir vidutinio verslo plėtros įstatyme;
    • Viešoji įstaiga, kurioje valstybės institucijos ir įstaigos,  savivaldybės institucijos ir įstaigos, valstybės ar savivaldybių įmonės dalininkų susirinkime visai neturi arba turi mažiau nei pusę balsų;
  • Nebūti bankrutavusiu ar bankrutuojančiu ar nevykdyti restruktūrizacijos;
  • Neturėti likviduojamos įmonės statuso;
  • Neturėti mokestinės nepriemokos valstybės ir (arba) savivaldybių biudžetams ir fondams, į kuriuos mokamus mokesčius administruoja Valstybinė mokesčių inspekcija prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos ir nebūti skolingu Valstybinio socialinio draudimo fondo biudžetui;
  • Neturėti neįvykdytų sutartinių įsipareigojimų darbo biržai;
  • Turėti nuosavybės teise ar kitais pagrindais valdomą nekilnojamąjį turtą, būtiną darbo vietoms įsteigti ir joms išlaikyti ne trumpiau kaip 3 metus po numatomo darbo vietos įsteigimo dienos;

 

 

Paraiška ir jos priedai turi būti gauti ir įregistruoti teritorinėje darbo biržoje iki 2013 m. kovo 15 d. 14 val.

 

 

Daugiau informacijos apie Jūsų organizacijos galimybes gauti finansavimą, paraiškos pildymą ir kitais susijusiais klausimais galite gauti susisiekę tel. 8 611 30026, el. paštu direktorius@evpa.lt

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas