Naujienų archyvas
2013 | 03 | 05 Artimiausiu metu bus skelbiamas naujas kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Invest LT-2“

Numatoma, kad 2013 m. kovo mėn. Lietuvos verslo paramos agentūra pradės surinkinėti paraiškas pagal priemonę „Invest LT-2“.

Numatomos finansuotinos investicijų rūšys:

 

  • įrengimų, įrangos, prietaisų, įrankių ir įrenginių įsigijimas;
  • pastatų statybos, rekonstravimo ir kapitalinio remonto išlaidos;
  • kompiuterinė ir programinė įranga, baldai;
  • darbuotojų, įdarbintų įgyvendinant investicijų projektą, darbo užmokesčio išlaidos;
  • prisijungimo prie inžinerinių tinklų paslaugos pirkimo išlaidos;
  • žemės, pastatų, patalpų, įrengimų nuomos išlaidos. 

 

Tinkamas pareiškėjas: Privatus juridinis asmuo.

Negrąžintinos subsidijos išmoka gali siekti iki 50 proc. nuo investicijų vertės. Yra papildomų sąlygų.

Projekto finansavimo dydis:

 

  • mažiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti yra 700.000,00 Lt;
  • didžiausia paramos suma vienam projektui įgyvendinti yra 4.000.000,00 Lt;

 

Pretendentai siekdami paramos, privalo atitikti bent vieną iš šių dviejų sąlygų:j

 

  • bendra investicijų vertė turi siekti ne mažiau kaip 3.000.000 Lt, arba
  • įgyvendinus projektą bus sukurta ne mažiau kaip 20 naujų darbo vietų.

 

Daugiau informacijos apie Jūsų organizacijos galimybes gauti finansavimą pagal priemonę „Invest LT-2“, paraiškos pildymą ir kitais susijusiais klausimais galite gauti susisiekę tel. 8 611 30026, el. paštu direktorius@evpa.lt

 

 

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas