Naujienų archyvas
2013 | 03 | 07 Perskirstytos ES paramos lėšos verslui

2013 m. kovo 6 d. Vyriausybės posėdyje pritarta Ūkio ministerijos siūlymui perskirstyti per 2007–2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos nepanaudotas lėšas. Papildomos ES fondų lėšos bus skiriamos priemonėms, kurios sulaukė didesnio verslo susidomėjimo, akcentuojant šalies regionų plėtrą. Šių lėšų perskirstymu planuojama papildomai pritraukti 51 mln. Lt privačių investicijų ir sukurti 412 naujų darbo vietų.

Pasak ūkio viceministro Mariaus Skarupsko, deja, dėl buvusių sukurtų negyvybingų priemonių ir projektų per ankstesnius metus liko daug nepanaudotų lėšų, o joms panaudoti liko tik šie vieni metai. Todėl nutarta skubiai perskirstyti lėšas – jas paskirti verslui aktualioms ir jo susidomėjimo sulaukusioms priemonėms. Perskirstant lėšas taip pat prioritetas teikiamas priemonėms, skatinančioms šalies regionų plėtrą. Šiuo metu baigiami rengti dokumentai ir konkursinėms priemonėms netrukus bus skelbiami kvietimai paramai gauti.

Vietos verslo investicijoms šalies regionuose paskatinti papildomai nutarta skirti 30 mln. Lt priemonei  „Invest Lt-2“. Lietuvos įmonės, kurios siekia skatinti vidaus investicijas į aukštos pridėtinės vertės gamybą ir paslaugas, netrukus galės teikti paraiškas paramai pagal priemonę „Invest Lt-2“ gauti. Planuojama skelbti kvietimą apie 60 mln. Lt sumai.

Siekiant atnaujinti viešųjų paslaugų verslui teikimą regionuose, sukurta ir nauja priemonė „Asistentas-4“. Pagal šią priemonę siekiama paskatinti viešųjų paslaugų verslui teikėjus (pvz., VIC) teikti geresnės kokybės informaciją ir paslaugas Lietuvos regionuose. Naujai priemonei „Asistentas-4“ skirta 10 mln. Lt.

Priemonei „Intelektas LT“, pagal kurią įmonėms teikiama parama moksliniams tyrimams atlikti, papildomai skirta 10 mln. Lt. Netrukus bus skelbiamas kvietimas teikti paraiškas pagal šią priemonę. Numatomo skelbti kvietimo suma – apie 62,5 mln. Lt.

Skatinant klasterių formavimąsi priemonei „Inoklaster LT“ papildomai skirta 15 mln. Lt. Pagal minėtą priemonę skiriama parama klasterių rinkodarai, tyrimams, infrastruktūrai valdyti ir administruoti, klasterio narių mokymuisi. Numatoma skelbti kvietimą apie 16,7 mln. Lt sumai.

Numatyta papildomų lėšų – 30 mln. Lt – skirti ir priemonei „Šilumos tiekimo sistemos modernizavimas ir plėtra“. Pagal šią priemonę finansuojamas susidėvėjusių centralizuoto šilumos tiekimo tinklų keitimas ir naujų centralizuoto šilumos tiekimo tinklų statyba.

Daugiau informacijos apie priemones ir kvietimus teikti paraiškas paramai gauti bus paskelbta interneto svetainėje adresu www.lvpa.lt.

Šaltinis: Lietuvos Respublikos ūkio ministerija

 

 

                          
   
 
 

                                           



© EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas