Naujienų archyvas
2013 | 03 | 13 Paskelbtas priemonės „Intelektas LT“ kvietimas

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos priemonę „Intelektas LT“, kuria siekiama padidinti mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros (MTTP) veiklos aktyvumą privačiame sektoriuje.

Priemonės „Intelektas LT“ lėšomis finansuojami produktams, procesams, paslaugoms sukurti ar iš esmės patobulinti skirti moksliniai tyrimai ir technologinė plėtra.

Paraiškas gali teikti privatūs juridiniai asmenys (labai mažos, mažos, vidutinės ir didelės įmonės), kurie atitinka visas priemonės sąlygas ir reikalavimus. Projektai gali būti įgyvendinami kartu su verslo ir (ar) mokslo partneriais.

Ketvirtajam priemonės kvietimui numatytas 62,5 mln. Lt biudžetas, didžiausias galimas finansavimo intensyvumas – iki 60 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali ES struktūrinės paramos suma – 5 mln. Lt.

Projekto metu gali būti finansuojamos MTTP paslaugų, techninių žinių ir išradimų patentų arba teisių pagal licencijos sutartį įsigijimo išlaidos, konsultavimo ir lygiaverčių paslaugų atliekant MTTP veiklas išlaidos, MTTP veiklai atlikti reikalingas mažavertis inventorius, darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims ir kt.

Kvietimas galioja iki 2013 m. gegužės 13 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos apie Jūsų organizacijos galimybes gauti finansavimą pagal priemonę „Invest LT-2“, paraiškos pildymą ir kitais susijusiais klausimais galite gauti susisiekę tel. 8 611 30026, el. paštu direktorius@evpa.lt

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas