Naujienų archyvas
2013 | 03 | 27 Paskelbti priemonių „Invest LT-2“, „Naujos galimybės“ ir „Intelektas LT+“ kvietimai

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) šiandien, kovo 27 d., paskelbė tris kvietimus teikti paraiškas pagal verslo srities priemones „Invest LT-2“, „Naujos galimybės“ ir mokslinių tyrimų bei technologinės plėtros (MTTP) srities priemonę „Intelektas LT+“.

Priemonės „Invest LT-2“ lėšomis bus finansuojamos veiklos, susijusios su tiesioginių vidaus investicijų pritraukimu į didelės pridėtinės vertės gamybos ir (ar) didelės pridėtinės vertės paslaugų verslo pradžią ir plėtrą. Tinkamos finansuoti išlaidos – pastatų statyba, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, įrangos įsigijimas ir kt. Tinkami pareiškėjai – privatūs juridiniai asmenys, atitinkantys priemonės sąlygas ir reikalavimus, – iki š.m. birželio 27 d. gali pateikti paraiškas ir pretenduoti į maksimalų – 10 mln. Lt finansavimą.

Pagal priemonę „Naujos galimybės“ bus finansuojamas įmonių ir jų produkcijos pristatymas užsienyje vykstančiose tarptautinėse parodose. Didžiausias šios priemonės finansavimas vienam projektui – 150 tūkst. Lt, o paraiškų laukiama iki š.m. gegužės 27 d.

MTTP priemonė „Intelektas LT+“ skirta finansuoti įmonių pradines investicijas, kuriomis kuriama ar plečiama įmonių MTTP infrastruktūra. Priemonės lėšomis finansuojama MTTP veikloms būtinų patalpų statyba, rekonstrukcija ar kapitalinis remontas, tokioms veikloms reikalingos įrangos, prietaisų, įrenginių bei baldų įsigijimas. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos finansavimu gali pasinaudoti įmonės, projektai įgyvendinami be partnerių. Paraiškos priimamos iki š.m. gegužės 27 d., maksimali ES paramos suma vienam projektui – 20 mln. Lt.

Daugiau informacijos apie Jūsų organizacijos galimybes gauti finansavimą, paraiškos pildymą ir kitais susijusiais klausimais galite gauti susisiekę mob. 8 611 30026, el. p. direktorius@evpa.lt

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas