Naujienų archyvas
2013 | 04 | 03 Paskebtas priemonės „Inoklaster LT“ kvietimas

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūra (LVPA) paskelbė kvietimą teikti paraiškas pagal Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos priemonę „Inoklaster LT“, kuria siekiama pagerinti žinių ir technologijų sklaidos terpę, skatinti verslo ir mokslo bendradarbiavimą, mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros srityje.

Priemonės „Inoklaster LT“ lėšomis bus finansuojama klasterio koordinatoriaus veikla, susijusi su:

• tyrimų, kurių reikia klasteriui plėtoti, atlikimas. Tyrimai turi būti skirti bendrai klasterio veiklai plėtoti, o ne kurio nors vieno klasterio nario interesams. Tinkami finansuoti tyrimai (pvz., tam tikroje srityje vyraujančių technologijų, jų tendencijų tyrimai, klasterio ekonominės, teisinės aplinkos tyrimai, klasterio tikslinių rinkų tyrimai, naujų produktų ar jų grupių techninės galimybių studijos) turi būti skirti gauti naujų žinių, reikalingų klasterio rinkodarai ir (arba) mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimui. Mokslinių tyrimų ir technologinės plėtros veiklos pagal šią Priemonę nėra finansuojamos;

• klasterio rinkodaros, skirtos naujiems klasterio nariams pritraukimas, organizavimas. Organizavimas apima rinkodaros priemonių, būdų ir panašų planavimą, kūrimą ir įgyvendinimą;

• mokymo programų, seminarų ir konferencijų rengimas siekiant skatinti klasterio narius keistis žiniomis, patirtimi ir įgūdžiais, stiprinti klasterio vidinius ir išorinius bendradarbiavimo ryšius.

Paraiškas gali teikti viešosios įstaigos, asociacijos, privatūs juridiniais asmenys, kurie atitinka visas priemonės sąlygas ir reikalavimus.

Antrajam priemonės kvietimui numatytas 16,7 mln. Lt biudžetas, didžiausias galimas finansavimo intensyvumas – iki 50 procentų tinkamų finansuoti išlaidų, maksimali ES struktūrinės paramos suma – 1,5 mln. Lt. 

Projekto metu gali būti finansuojama nekilnojamojo turto, baldų, kompiuterinės įrangos, kito ilgalaikio turto nuoma, trumpalaikio turto ir paslaugų pirkimas, darbo užmokestis projektą vykdantiems asmenims bei komandiruočių išlaidos ir kt.

Kvietimas galioja iki 2013 m. birželio 3 d. 17.00 val.

Daugiau informacijos apie Jūsų organizacijos galimybes gauti finansavimą, paraiškos pildymą ir kitais susijusiais klausimais galite gauti susisiekę mob. 8 611 30026, el. p. direktorius@evpa.lt

 
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas