Naujienų archyvas
2015 | 01 | 26 Skelbiamas kvietimas pagal priemonę „Regio Invest LT+“

VšĮ Lietuvos verslo paramos agentūroje (toliau - LVPA) skelbiamas pirmasis kvietimas teikti paraiškas pagal priemonę „Regio Invest LT+“ ir gauti projektų finansavimą iš 2014–2020 m. laikotarpio Europos Sąjungos (toliau - ES) struktūrinių fondų. Pagal šį kvietimą numatoma investuoti 28,9 mln. Eurų ES struktūrinių fondų lėšų.

 

Siekiantieji gauti finansavimą turi užpildyti paraišką, kuri skelbiama ES struktūrinių fondų svetainėje www.esinvesticijos.lt, ir pateikti ją LVPA iki 2015 m. gegužės 21 dienos 16 val. Paraiškas paramai gauti galima teikti nuo 2015 m. sausio 19 dienos.

 

Parama pagal priemonę „Regio Invest LT+“ bus skiriama ne didžiuosiuose miestuose (Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje) veiklą vykdančioms ar numatančioms vykdyti labai mažoms, mažoms ir vidutinėms įmonėms. Pasinaudojusios parama, įmonės galės investuoti į naujo pastato statybą ar rekonstrukciją, gamybos technologinių linijų įsigijimą ir diegimą, darbo užmokestį, darbuotojų mobilumo skatinimą ir kvalifikacijos kėlimą. Galimybė apmokyti dirbančiuosius padės įsikūrusioms įmonėms spręsti aukštesnės kompetencijos darbuotojų trūkumo problemą.

 

Didžiausias paramos dydis projektui, kuris skirtas tik įrangai, technologijoms įsigyti, gali siekti iki 0,9 mln. eurų. Jeigu projektas skirtas ir statybai, ir rekonstrukcijai, taip pat ir įrangai, bei technologijoms įsigyti, tuomet parama gali siekti iki 2,1 mln. eurų. Vidutinėms įmonėms bus subsidijuojama 35 proc. projekto, o mažoms ir labai mažoms įmonėms – 45 proc.

 

Investuotojas į vykdomą projektą turės investuoti ne mažiau kaip 0,2 mln. eurų privačių lėšų, įkurti ne mažiau kaip 10 darbo vietų ir jas išlaikyti ne mažiau kaip 3 metus. Didelis dėmesys bus skiriamas naujai kuriamoms kokybiškoms darbo vietoms, t.y. bus skatinama kurti aukštesnės kompetencijos reikalaujančias ir didesnį atlygį už darbą numatančias darbo vietas.

 

Projektas gali būti pradėtas įgyvendinti ne anksčiau nei nuo paraiškos registravimo LVPA dienos, tačiau projekto išlaidos iki finansavimo skyrimo dienos yra patiriamos pareiškėjo rizika. Jeigu projektas, kuriam prašoma finansavimo, pradedamas įgyvendinti iki paraiškos pateikimo LVPA dienos, jis tampa netinkamas ir jam finansavimas neskiriamas.

Iš viso pagal priemonę „Regio Invest LT+“ 2014–2020 m. numatoma investuoti 86,9  mln. eurų ES paramos.

Daugiau informacijos apie Jūsų organizacijos galimybes gauti finansavimą pagal priemonę „Regio Invest LT+“, paraiškos pildymą ir kitais susijusiais klausimais galite gauti susisiekę tel. 8 611 30026, el. paštu direktorius@evpa.lt

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas