Naujienų archyvas
2006 | 08 | 04 Galima gauti 20-25% dydžio kompensaciją už naujų traktorių ir naujų savaeigių ar prikabinamų javų kombainų įsigijimą.

Nuo 2006 m. rugsėjo 1 d. iki spalio 20 d. bus priimamos mokėjimo paraiškos ir dokumentai paramai gauti pagal Paramos ūkiams modernizuoti 2006 metais taisykles, patvirtintas žemės ūkio ministro 2006 m. balandžio 12 d. įsakymu Nr. 3D-148.
 
Parama skirta iš dalies atlyginti naujų traktorių ir naujų savaeigių ar prikabinamųjų javų kombainų įsigijimo išlaidas, padarytas nuo 2006 m. sausio 1 d. iki 2006 m. spalio 20 d. Paramos dydis yra 20 procentų (jauniesiems ūkininkams – 25 procentai) įsigijimo išlaidų, bendra paramos suma vienam paramos gavėjui už naują traktorių negali būti didesnė kaip 10 tūkst. litų (jauniesiems ūkininkams – 15 tūkst. litų), o už naują javų kombainą negali būti didesnė kaip 30 tūkst. litų.
 
Atsižvelgdama į paramos gavėjų skaičių ir lėšų poreikį, paramos dydį Žemės ūkio ministerija gali pakeisti.
 
Mokėjimo paraiškos ir dokumentai nustatytu terminu pateikiami Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritoriniams skyriams (pagal registracijos vietą). Paramą tikimasi išmokėti 2006 m. lapkričio–gruodžio mėn.
 
Daugiau informacijos
tel. 861130026 arba el. paštu info@evpa.lt
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas