Naujienų archyvas
2006 | 08 | 03 Iki 2006 m. rugsėjo 15 d. priimamos paraiškos gauti paramą Viešųjų paslaugų verslui įstaigų plėtros projektams finansuoti.

Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projekto veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, administravimo taisyklių, patvirtintų Lietuvos Respublikos ūkio ministro 2006 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 4-143 (Žin., 2006, Nr. 54-1966) (toliau – Taisyklės), 22 punktu, Ūkio ministerija kviečia teikti paraiškas Viešųjų paslaugų verslui įstaigų plėtros projektams pagal projektų grupę „Viešųjų paslaugų verslui įstaigų (verslo informacijos centrų ir verslo inkubatorių) steigimas ir plėtra“ (Taisyklių 11 priedas).
 
Paraiškos turi būti pateiktos iki 2006 m. rugsėjo 15 d. 15.00 val. Paraiškos priimamos, vertinamos ir atrenkamos pagal nuolatinę procedūrą. Viešųjų paslaugų verslui įstaigų plėtros projektams numatoma skirti apie 500 tūkst. Lt.
 
Paraiškos priimamos VšĮ Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūroje (adresu: Gedimino pr. 38/2, 9a., 920 kab., LT-01104, Vilnius) Taisyklėse nustatyta tvarka ir būdu.
 
Daugiau informacijos
tel. 861130026 arba el. paštu info@evpa.lt
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas