Naujienų archyvas
2006 | 07 | 25 Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa remia nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir bendruomenių iniciatyvas.

Pasaulio aplinkos fondo Mažųjų projektų programa (PAF MPP) remia nevyriausybinių organizacijų (NVO) ir bendruomenių iniciatyvas, kurios siekia išsaugoti pasaulio aplinką bei pagerinti bendruomenių socialinę ir ekonominę padėtį. 
 
Pagrindinė programos nuostata - suderinti aplinkos apsaugos poreikius su vietos žmonių gerbūvio didinimu. 
 
Tradiciniai amatai ir verslai, vaistažolių ūkiai, ekologinė žemdirbystė, šiaudų naudojimas šildymui, lietuviškų veislių gyvulių veisimas ir auginimas, bitininkystė, vandensauginių juostų priežiūra, natūralių pievų šienavimas, dviračių turizmas, paukščių apsauga, pažintinis turizmas, senųjų receptų naudojimas, komposto gaminimas... Visas šias ir daugelį kitų veiklų remia PAF MPP, o finansavimą joms gali gauti kiekviena aktyvi NVO ar kaimo bendruomenė. 
 
Paprastai PAF MPP remia 50 proc. visos projekto sumos. Problema, su kuria dažniausiai susiduria NVO, yra papildomo finansavimo paieška. Šiais metais PAF MPP bendradarbiauja su Aplinkos ir Žemės ūkio ministerijomis bei Baltijos Labdaros fondu bendrai finansuojant PAF MPP projektus. 
 
Taigi, NVO ir bendruomenės, kurios iki rugsėjo 11 d. atsiųs pirmines projektų paraiškas, galės laimėti 100% projektų finansavimą.
 
Daugiau informacijos 
tel. 861130026 arba el. paštu info@evpa.lt
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas