Naujienų archyvas
2007 | 02 | 23 Nepanaudotoji pieno kvotos dalis bus paimta į specialųjį rezervą

Baigiantis 2006-2007 kvotos metams, Žemės ūkio ministerija primena, kad iš tų gamintojų, kurie per kvotos metus panaudojo mažiau negu 70 proc. turimos pieno pardavimo perdirbti ar pardavimo tiesiogiai vartoti kvotos, nepanaudotoji kvotos dalis bus paimama į specialųjį rezervą. Panaudojimas skaičiuojamas kiekvienai kvotos rūšiai atskirai.

Žemės ūkio ministerijos (ŽŪM) Bendrosios rinkos organizavimo Pieno produktų skyrius praneša, kad labai svarbu, jog kvotos neprarastų gamintojai, kuriems ji iš tiesų yra reikalinga. Todėl pieno gamybos kvotų sistemos administravimo taisyklėse numatyta, kad gamintojas, nepanaudojęs kvotos, iki einamųjų kvotos metų kovo 31 d. gali pateikti savivaldybei laisvos formos paraišką dėl kvotos nepaėmimo į nacionalinį rezervą. Paraiškoje turi būti pateikti pieno ūkio plėtros įrodymai – melžiamų karvių skaičius, žemės ūkio naudmenų plotas, karvių laikymo vietų skaičius ir kt.

Jeigu per kvotos metus gamintojo kvotos dydis dėl kokių nors priežasčių keičiasi, Nacionalinė mokėjimo agentūra jį apie tai informuoja. Tačiau jeigu per visus kvotos metus turimos kvotos dydis nesikeitė, vadinasi, toks pat kiekis bus perkeliamas į kitus kvotos metus. Apie tai gamintojai papildomai neinformuojami.

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas