Naujienų archyvas
2007 | 03 | 14 Nuo balandžio 11 d. iki birželio 15 d. galima teikti paraiškas pagal priemonę „Ankstyvo pasitraukimo iš prekinės žemės ūkio gamybos rėmimas“.

Gauti išmokas už pasitraukimą pagal šią priemonę gali ūkininkas: vyras nuo 55 iki 62,5 metų amžiaus arba moteris nuo 55 iki 60 metų amžiaus. Užsiimantys žemės ūkio veikla paskutinius 10 metų ir ne mažesniame kaip 1 ha žemės ūkio naudmenų plote. Valda turi būti įregistruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Paskutinius 4 metus turi būti deklaruoti pasėliai arba gyvuliai.

Pareiškėjas turi perleisti ūkį ar jo dalį tinkamam perėmėjui ir nutraukti prekinę žemės ūkio gamybą. Ūkį ar jo dalį gali perimti ir norintys pakeisti žemės ūkio paskirtį bei ketinantys užsiimti ne žemės ūkio veikla. Šiuo atveju perėmėjas neprivalo turėti žemės ūkio srities profesinio išsilavinimo.

Jei paramos gavėjas smulkaus pieno ūkio savininkas, tai turi turėti pieno gamybos kvotą. Būti nuo 55 ir dar nesulaukęs 70 metų amžiaus. Užsiimti žemės ūkio veikla paskutinius 10 metų. Valda turi būti įregistruota Žemės ūkio ir kaimo verslo registre. Ir turi turėti 1, 2, 3 ar 4 karves, įregistruotas Gyvulių registre. Tokiu atveju pareiškėjas perleidžia pieno kvotą į nacionalinį bendrosios kvotos rezervą, ir nutraukia prekinę žemės ūkio gamybą.

Jei pareiškėjas perleidžia ir ūkį ar jo dalį tinkamam perėmėjui, ir pieno kvotą į nacionalinį bendrosios kvotos rezervą, tuomet jam taikomos amžiaus ribos yra nuo 55 iki 70 metų.

Paraiškų pateikimas. Tinkamai užpildytą paraišką ir kitus reikalingus dokumentus pareiškėjas pateikia Nacionalinės mokėjimo agentūros prie Žemės ūkio ministerijos Kontrolės departamento teritoriniam skyriui apskrityje pagal pareiškėjo valdos įregistravimo vietą. Galima pateikti tik vieną paraišką.

Daugiau informacijos
el. paštu info@evpa.lt  

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas