Naujienų archyvas
2007 | 03 | 14 Pagal Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programą didelė paramos formų įvairovė miškų sektoriui

Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa pasižymi didele paramos miškų ūkiui formų įvairove.

12 Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai priemonių yra skirtos miškų ūkio sektoriui. Per šiuos septynerius metus miškininkystei numatoma skirti daugiau kaip 770 mln. litų ir tai sudaro dešimtadalį visų šalies kaimo plėtrai šiuo laikotarpiu skirtų lėšų.

Žemės ūkio paskirties žemę apželdinti mišku siekiantys asmenys gali teikti paraiškas paramai gauti nuo vasario 19 d. iki liepos 31 d.

Paraiškos renkamos pagal Kaimo plėtros 2004-2006 m. plano (KPP) priemonę „Žemės ūkio paskirties žemės apželdinimas mišku“.

Žemės ūkio ministerija panaikino anksčiau taikytą reikalavimą kartu su paraiška pateikti bent tris komercinius pasiūlymus miškui įveisti, jei perkamų prekių ir paslaugų vertė pirmaisiais projekto metais viršija 10 tūkst. eurų.

Siekiantiems šios paramos pareiškėjams būtinus pateikti dokumentus rengia ir tvarko EVPA.
Kreiptis tel. 861130026 arba el. paštu
info@evpa.lt

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas