Naujienų archyvas
2007 | 03 | 26 Priimamos paraiškos paramai gauti tarptautinių parodų ir mugių dalyviams

Ūkio ministerija ir Lietuvos verslo paramos agentūra kviečia teikti paraiškas gauti lėšas projektų, susijusių su dalyvavimu 2007 m. II pusmetį organizuojamose tarptautinėse parodose, veiklai finansuoti pagal projektų grupę „Ūkio subjektų dalyvavimo tarptautinėse parodose ir mugėse projektai“.

Paraiškos turi būti pateiktos iki 2007 m. gegužės 2 d. 16.00 val. Paraiškos priimamos, vertinamos ir atrenkamos pagal baigtinę procedūrą.

Paraiškų priėmimas, vertinimas ir atranka, paramos skyrimas ir lėšų išmokėjimas vyksta pagal Lietuvos Respublikos ūkio ministerijos programų lėšų, teikiamų projekto veiklai finansuoti ir kapitalui formuoti, administravimo taisykles. Šios taisyklės, jų pakeitimai ir papildymai bei jų priedai (projektų grupių aprašai, paraiškos formos pavyzdys, projekto aprašymo formos pavyzdys, projekto veiklos ir kapitalo formavimo biudžeto formos pavyzdys bei kiti Taisyklėse nurodyti dokumentai) paskelbti Ūkio ministerijos interneto svetainėje.

Daugiau informacijos
tel. 861130026 arba el. paštu info@evpa.lt

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas