Naujienų archyvas
2007 | 03 | 26 Iki birželio 15 d. galima teikti paraiškas Projektų rengimo fondo paramai gauti

Lietuvos Respublikos finansų ministerija ir VšĮ Centrinė projektų valdymo agentūra kviečia teikti paraiškas Europos ekonominės erdvės (toliau – EEE) ir Norvegijos finansinių mechanizmų Projektų rengimo fondo paramai (toliau – Projektų rengimo fondas) gauti.

Galimi pareiškėjai. Paraišką gali teikti ir Projektų rengimo fondo paramą gali gauti pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, įregistruotas Lietuvos Respublikoje ir veikiantis viešųjų interesų labui. Pareiškėjo pagrindinis projektas turi būti skirtas viešiesiems interesams tenkinti (siekiama visai visuomenei reikšmingų tikslų, o ne komercinio intereso arba tenkinti vieno asmens poreikius). Pareiškėjas gali teikti tik vieną paraišką. Išsami informacija apie paraiškų pateikimą yra išdėstyta Gairėse pareiškėjams. Rasite čia.

Apie paramą

Projektų rengimo fondo biudžetas – 0,566 mln. eurų. Didžiausia projektui skiriama Projektų rengimo fondo paramos suma gali siekti iki 80 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Projektų rengimo fondo parama teikiama kaip negrąžinama parama tinkamiems finansuoti projektams. Mažiausias leistinas paramos dydis – 5000 EUR. Maksimalus paramos dydis – 20 000 EUR.

Iš Projektų rengimo fondo lėšų gali būti finansuojami projektai, atitinkantys EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamas sritis, tačiau pirmumas teikiamas projektams, atitinkantiems Lietuvos Respublikos išskirtas EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų antrojo kvietimo teikti paraiškas prioritetines sritis. EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų finansuojamos sritys yra:

  • Aplinkos, įskaitant žmogaus aplinką, apsaugos, sumažinant taršą ir skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, skatinimas.
  • Europos kultūros paveldo išsaugojimas, įskaitant viešąjį transportą, taip pat miestų atnaujinimas.
  • Žmogiškųjų išteklių plėtra, skatinant švietimą ir mokymą, stiprinant vietos valdžios ir jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, taip pat skatinant tai įgyvendinti padedančius demokratinius procesus.
  • Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra.
  • Akademiniai tyrimai.
  • Šengeno acquis įgyvendinimas, nacionalinių Šengeno veiksmų planų rėmimas, taip pat teismų sistemos stiprinimas.

Daugiau informacijos
tel. 861130026 arba el. paštu info@evpa.lt  

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas