Naujienų archyvas
2007 | 04 | 17 Paramos teikimo naujovės žemdirbiams

Pasikeitė tiesioginės paramos skaičiavimo ir teikimo modelis. Žemės ūkio ministerija pranešė, kad nepaisant finansavimo pokyčių, visą tiesioginės paramos sumą, kuri buvo numatyta (508 tūkst. Lt iš ES ir 411 tūkst. Lt iš nacionalinio biudžeto), Lietuvos žemdirbiai gaus.

Europos Komisijos (EK) sprendimas naujose ES šalyse atsieti tiesioginę paramą nuo gamybos buvo netikėtas. Be to, šiemet pasibaigė pereinamasis laikotarpis, per kurį EK leido Lietuvai teikti nacionalinę paramą kai kurioms sritims (gyvulių produktyvumo kontrolei, skerdenų vertinimui, pieno tyrimų veiklai ir kitoms).

ŽŪM ieško būdų, kaip iki šiol galiojusias valstybės paramos programas pakeisti kitomis, ir rengia tokį tiesioginių atsietų nuo gamybos išmokų skaičiavimo modelį, kad žemės ūkio produkciją gaminantys ir parduodantys žemdirbiai kuo mažiau finansiškai nukentėtų.

Derybose su EK pasiekta, kad kai kurios išmokos vis dėl to bus susietos su gamyba iki 2011 m., kai visiškai įsigalios Bendroji išmokų schema (BIS).

Papildomos nacionalinės iš dalies susietos su gamyba išmokos bus mokamos už grūdinius augalus, bulius ir ėriavedes. Šiemet numatytas mokėti paramos lygis augalininkystės ūkiams nesumažės, bendra paramos suma išlieka tokia, kokia ir buvo numatyta mokėti, jei išmokos nebūtų atsietos nuo gamybos.

Susietoji su gamyba išmokų dalis bus skaičiuojama, remiantis šiemet deklaruotų pasėlių plotu ir Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centre sukauptais gyvulių registravimo bei kitose duomenų bazėse sukauptais duomenimis.

Numatyti ir tam tikri saugikliai, kad sumažinus gamybą (pvz., karvių žindenių skaičių, pieno gamybą, žemės plotus ar kt.), ūkininkai negautų visos pagal didesnį gamybos lygį apskaičiuotos paramos sumos. Dėl teisingo papildomos nacionalinės paramos, kuri buvo mokama už gamybą, perskaičiavimo vis dar laukiama socialinių partnerių pasiūlymų.

Daugiau informacijos
tel. 861130026 arba el. paštu info@evpa.lt

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas