Naujienų archyvas
2007 | 05 | 11 Pasirašyta ES paramos Lietuvai strategija

Trečiadienį, gegužės 10 dieną, pasirašyta Lietuvos 2007-2013 m. Europos Sąjungos (ES) struktūrinės paramos panaudojimo strategija. Lietuva – antroji iš naujųjų ES narių, kurios ES paramos strategiją patvirtino Europos Komisija.

ES struktūrinė parama Lietuvai 2007-2013 m. sudarys daugiau kaip 23 mlrd. litų. Strategija bus įgyvendinama pagal keturias veiksmų programas.

Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programa (13,8 proc. - 3,2 mlrd. litų) siekiama pritraukti ir išlaikyti žmones darbo rinkoje, skatinti aktyvesnį mokymąsi visą gyvenimą, plėtoti aukščiausios kvalifikacijos darbo jėgą ir tobulinti viešąjį administravimą.

Ekonomikos augimo veiksmų programa (45,7 proc. - 10,7 mlrd. litų) skirta didinti aukštos pridėtinės vertės verslo lyginamąją dalį Lietuvos ūkyje, sudaryti palankią aplinką smulkiajam ir vidutiniam verslui bei inovacijoms ir efektyvinti ekonominę infrastruktūrą.

Sanglaudos skatinimo veiksmų programa (39,1 proc. - 9,2 mlrd. litų) skirta geriau išnaudoti regionų potencialą teikiant kokybiškas ir prieinamas viešąsias paslaugas, taip pat gerinti aplinkos kokybę.

Techninės paramos programa (1,4 proc. - 0,3 mlrd. litų) skirta šių trijų veiksmų programoms administruoti, valdymo ir kontrolės sistemai, vertinimui ir viešinimui.

Daugiau informacijos
tel. 861130026 arba el. paštu
info@evpa.lt  

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas