Naujienų archyvas
2007 | 06 | 08 Patvirtintas paraiškų pagal „Vandens išteklių apsauga ir plėtra, žuvininkystė, žvejybos uosto įrenginiai, žuvų perdirbimas, rinkodara ir žvejyba vidaus vandenyse“ veiklos sritį „Akvakultūra“.

Paraiškos priimamos nuo šių metų birželio 8 iki liepos 5 d.
 
Tinkami pareiškėjai gali būti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys – žuvininkystės [pagal LR žuvininkystės įst. 2 str. 17 p.] veikla užsiimančios įmonės, kurių pajamos iš žuvininkystės veiklos sudaro ne mažiau kaip 50 proc. visų pajamų ir kurios ne mažiau kaip vienerius metus pelningai vykdė ekonominę veiklą (vertinama pagal paskutinės metinės finansinės atskaitomybės dokumentus).
 
Iš paramos lėšų galės būti finansuojama iki 60 proc. tinkamų finansuoti projekto išlaidų.
 
Tinkamos finansuoti išlaidos turi atitikti tokias išlaidų grupes:
 
1) išlaidos, skirtos veterinarinėms – sanitarinėms sąlygoms gerinti, įmonės veiklos poveikiui aplinkai mažinti, produkcijos kokybei gerinti, naujoms technologijoms diegti:
  • statyba, rekonstravimas ir (arba) modernizavimas:
  • -    žuvų auginimo tvenkinių;
  • -    gamybinių ir pagalbinių pastatų (įskaitant jų įrangą);
  • -    žuvų ir žuvų produktų laikymo įrangos ir patalpų;
  • -    žuvų veisimui ir auginimui skirtų uždarų vandens cirkuliavimo sistemų bei vandens cirkuliavimo sistemų;
  • naujos įrangos, mechanizmų įsigijimas ir montavimas;
  • naujų specializuotų ir specialios paskirties transporto priemonių įsigijimas;
2) paslaugų pirkimas:
  • bendrosios išlaidos;
  • informavimo ir viešumo priemonių įgyvendinimo išlaidos.
 
 
Jei manote, kad Jums reikalinga EVPA ekspertų pagalba rengiant, o vėliau įgyvendinant projektą – kreipkitės tel. 861130026, el. p. info@evpa.lt.
Tikimės pagelbėti Jums.
 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas