Naujienų archyvas
2007 | 07 | 13 Laukiama Kaimo plėtros 2007–2013 metų programos patvirtinimo Europos Komisijoje.

Europos Komisijai pateiktas galutinis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos variantas. Tikimasi, kad programa bus patvirtinta rugsėjo mėnesį.

Derinant projektą su Europos Komisija, buvo atlikti kai kurie koregavimai projekte. pavyzdžiui ekologinės žemdirbystės rėmimas Komisijai pasirodė nepagrįstas ir neefektyvus, todėl paramos dydis apribotas iki 150 tūkst. litų ūkiui.

Taip pat bus privaloma laikytis kokybės reikalavimų pasėliams, o svarbiausia – parama bus susieta su ekologinės produkcijos tiekimu rinkai.

Orientuojamasi į tai, kad ekologine žemdirbyste verstųsi ne stambūs, o šeimos ūkiai.

Žemės ūkio ministerijos sekretorės Dalios Miniataitės teigimu, atsižvelgus į Europos Komisijos pastabas buvo šiek tiek pakoreguotas pirminis Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos lėšų paskirstymas pagal kryptis: 1 krypčiai – „Žemės, maisto ir miškininkystės sektorių konkurencingumo didinimas" skirta daugiausiai programos lėšų – 41,15 proc. (derybų pradžioje 2006 m. buvo numatyta 43,78 proc.); 2 krypčiai – „Aplinkos ir kraštovaizdžio gerinimas" skirta 36,48 proc. (38,18 proc.); 3 krypčiai – „Gyvenimo kokybė kaimo vietovėse ir kaimo ekonomikos įvairinimas" skirta 12,19 proc. (8,2 proc.); 4 krypčiai – „LEADER metodu įgyvendinamos priemonės" skirta 6,06 proc. (buvo 5,99 proc.).

Didžiausias finansinių rodiklių pokytis pastebimas 3 kryptyje, kurios dėmesys kreipiamas gyvenimo kokybei kaimo vietovėse gerinti ir kaimo ekonomikai įvairinti. „Europos Komisijos derybininkai itin akcentavo šias sritis kaip gyvybiškai būtinas kaimo plėtrai, tad ir šiai krypčiai parama padidinta nuo 8,2 iki 12,19 proc.", – sakė Žemės ūkio ministerijos sekretorė.

D. Miniataitė akcentavo, kad kaimo atnaujinimą ir plėtrą planuojama įgyvendinti dviem būdais: LEADER metodu, kai paraiškos teikiamos vietos veiklos grupei, kuri priima sprendimą dėl finansavimo, bei „iš viršaus į apačią" principu, kai paraiškos teikiamos tiesiogiai Nacionalinei mokėjimo agentūrai.

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas