Naujienų archyvas
2008 | 06 | 20 Paskelbtas II kvietimas teikti pavienių projektų paraiškas bendrai Lietuvos Respublikos, Europos ekonominės erdvės ir Norvegijos finansinių mechanizmų paramai gauti

Pagal EEE ir Norvegijos finansinius mechanizmus prioritetas teikiamas projektams, apimantiems šias sritis:

  • Aplinkos, įskaitant žmogaus aplinką, apsaugos, mažinant taršą ir skatinant atsinaujinančių energijos šaltinių naudojimą, skatinimas.
  • Europos kultūros paveldo išsaugojimas, įskaitant viešąjį transportą, taip pat miestų atnaujinimas.
  • Žmogiškųjų išteklių plėtra, inter alia skatinant švietimą ir mokymus, stiprinant vietos valdžios ir jos institucijų administracinių ir viešųjų paslaugų teikimo gebėjimus, taip pat skatinant tai įgyvendinti padedančius demokratinius procesus.
  • Sveikatos apsauga ir vaikų priežiūra.
  • Šengeno acquis įgyvendinimas, nacionalinių Šengeno veiksmų planų rėmimas, taip pat teismų sistemos stiprinimas.

EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų parama teikiama kaip negrąžinama parama tinkamiems finansuoti projektams. Mažiausias leistinas paramos iš EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų dydis – 250.000 eurų. Maksimalus paramos dydis – nereglamentuojamas.

Paramos proporcija

Paramos dydis kiekvienam projektui bus nustatytas atskirai. Didžiausia projektui skiriama paramos pagal EEE ir Norvegijos finansinių mechanizmų suma gali siekti:
1) iki 60 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų, išskyrus atvejus, nurodytus 2 ir 3 punktuose;
2) iki 85 procentų nuo visų tinkamų projekto išlaidų. Ši paramos proporcija taikoma tada, kai mažiausiai 15 procentų visų tinkamų projekto išlaidų finansuoja centrinė, regioninė ar vietos valdžia;
3) iki 90 procentų visų tinkamų finansuoti projekto išlaidų. Ši paramos proporcija taikoma tada, kai remiama nevyriausybinių organizacijų vykdoma įvairi veikla ir parama skiriama pagal abu finansinius mechanizmus.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas teikti ir paramą gali gauti pareiškėjas, kuris yra juridinis asmuo, registruotas Lietuvos Respublikoje ir veikiantis viešųjų interesų labui, tai yra pareiškėjo projektas skirtas viešajam interesui (siekiama bendrai visuomenei reikšmingų tikslų, o ne komercinio intereso arba tenkinti vieno asmens (juridinio ar privataus) poreikius, be to, projektas neturi pažeisti valstybės pagalbos principų, t.y. valstybės pagalba pagal šį kvietimą projektui neteikiama). Paraiškų skaičius, kurį gali teikti vienas pareiškėjas, neribojamas.

Paraiškos turi būti pristatytos iki 2008 m. rugpjūčio 1 d. 16 val.

Daugiau informacijos
tel. 861865533 arba el. paštu
info@evpa.lt  

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas