NUORODOS

Lietuvos verslo plėtros agentūra – www.lvpa.lt

Centrinė projektų valdymo agentūra – www.cpva.lt

Nacionalinė Mokėjimo agentūra – www.nma.lt

Aplinkos projektų valdymo agentūra – www.apva.lt

Žmogiškųjų išteklių plėtros programų paramos fondas – www.esf.lt

Lietuvos smulkaus ir vidutinio verslo plėtros agentūra – www.svv.lt

UAB Investicijų ir verslo garantijos – www.invega.lt

Žemės ūkio paskolų garantijų fondas - www.garfondas.lt

VĮ Registrų centras – www.registrucentras.lt/
 
Lietuvos bankas – www.lbank.lt

Europos Sąjungos paramos Lietuvai informacinis tinklapis – www.esparama.lt

Lietuva Europos Sąjungoje ir euras Lietuvoje – www.euro.lt

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas