Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu

Pareiškėjai/paramos gavėjai pagal Sanglaudos skatinimo veiksmu programos, 3 prioriteto „Aplinka ir
darnus vystymasis“ priemonę „Viešosios paskirties pastatų renovavimas nacionaliniu lygiu“.

 

Šaulių miesto Didždvario gimnazija

Šiaulių miesto Romuvos gimnazija

Gargždų "Minijos" vidurinė mokykla

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas