Projektų valdymas ir administravimas
PROJEKTŲ VALDYMAS IR ADMINISTRAVIMAS
Projektų valdymas – tai mąstymo būdas, apimantis ir specialiąsias, ir platesnio pobūdžio, negu reikia profesijai, žinias. Projektų valdymo metodai ir priemonės mums leidžia ne tik parengti ir pagrįsti projekto koncepciją, vykdyti projekto planavimą bei atlikti techninį ir ekonominį investicijų pagrindimą - t.y. parengti projekto verslo planą, bet ir  efektyviai kontroliuoti ir reguliuoti projekto įgyvendinimą bei šiuo laikotarpiu atsirandančius pokyčius. Mes jaučiame didžiulę atsakomybę už savo rengiamus ar įgyvendinamus projektus, tad drąsiai prisiimame riziką kartu su Investuotoju ar Užsakovu visuose projektų realizavimo etapuose.
Projektų administravimas yra vienas svarbiausių projekto įgyvendinimo etapų, ypač projektams, kuriems skirta Europos Sąjungos fondų, Lietuvos ir užsienio valstybių verslo paramos ir plėtros skatinimo programų parama bei Lietuvos ir užsienio bankų kreditavimas. Kartu administruodami projektus mes prisiimame atsakomybę efektyviai kontroliuoti ir reguliuoti projekto įgyvendinimą bei šiuo laikotarpiu atsirandančius pokyčius, nes mūsų tikslas - optimizuoti projekto rezultatus.
 
 
Mes atliekame šiuos darbus ir teikiame paslaugas
Priešinvesticiniai tyrimai ir projekto planavimas
 • Organizacijos vystymosi krypčių ir prognozių tyrimas
 • Pirminio sumanymo sąlygų analizė, projekto koncepcijos rengimas
 • Priešprojektinis investicijų pagrindimas, projekto gyvybiškumo įvertinimas
 • Objekto vietos parinkimas ir suderinimas
 • Ekologinis pagrindimas
 • Ekspertizė
 • Pirminis investicinis sprendimas
 • Pirminio projekto plano sudarymas
Projekto dokumentacijos bei sąmatos parengimas
 • Projektavimo ir tyrimo darbų plano parengimas.
 • Techninis-ekonominis investicijų pagrindimas (projektiniai tyrimai)
 • Suderinimas, ekspertizė ir projektinių tyrimų patvirtinimas
 • Projektavimo užduoties suformavimas
 • Projekto darbinės dokumentacijos parengimas, suderinimas ir patvirtinimas
 • Galutinio sprendimo dėl investavimo priėmimas
 • Leidimo pradėti statybos darbus organizavimas
 • Projekto gamybinių darbų užduoties parengimas
 • Projekto plano parengimas
Projektų administravimas
 • Projekto valdymo komandos sudarymas (projekto vadovo ir vyriausio finansininko paslaugų teikimas)
 • Projektavimo ir tyrimo darbų konkursai bei kontraktų sudarymas
 • Viešųjų pirkimų dokumentacijos rengimas
 • Viešųjų pirkimų organizavimas ir vykdymas
 • Įrangos tiekimo konkursai bei kontraktų sudarymas
 • Rangos darbų konkursai ir kontraktų sudarymas
 • Išteklių tiekimo planų (grafikų) sudarymas
 • Sutarčių vykdymo priežiūra
 • Ataskaitų ir mokėjimo prašymų rengimas (projektams, gaunantiems ES Struktūrinių fondų paramą)
 • Projekto finansų valdymas ir priežiūra
 • Statybos ir montavimo darbų stebėjimas ir kontrolė
 • Projekto viešinimo darbų organizavimas (projektams, gaunantiems ES Struktūrinių fondų paramą)
 • Projekto rezultatų kokybės analizė, darbo procesų įvertinimas bei pasiekimų kontrolė
 • Projekto veiklų įvertinimas ir koregavimas
Jūsų pageidavimu, mūsų specialistai atvyks į Jūsų įmonę ir suteiks išsamesnę informaciją apie teikiamas paslaugas. 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas