Veiklos sritys
Ekonominės veiklos plėtros agentūra veikia transporto, energetikos, sveikatos apsaugos, švietimo, socialinių paslaugų, žmogiškųjų išteklių, gamybos, inovacijų ir turizmo sektoriuose:
  • Rengiame projektus ES subsidijų įsisavinimui
  • Rengiame investicinius projektus, verslo planus, galimybių studijas ES struktūrinių fondų subsidijuojamiems projektams
  • Administruojame ir įgyvendiname ES subsidijų projektus
  • Rengiame viešųjų pirkimų konkursinę ir sutarties dokumentaciją (ES paramos gavėjams; konkursų dalyviams)
  • Teikiame konsultacijas ir pravedame mokymus pirkimų konkursų organizavimo ir vertinimo klausimais
  • Suteikiame konsultacijas kaip patiems pasirengti ES struktūrinių fondų projektus
  • Teikiame konsultacijas ir pravedame mokymus ES finansinės paramos klausimais
Ekonominės veiklos plėtros agentūros kolektyvas – tai aukštos kvalifikacijos specialistai, padėsiantys Jums rasti teisingus atsakymus į Jūsų iškeltus uždavinius ir tikslus, bei pasiūlys jų įgyvendinimo būdus.

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas