Galimybių studijų ir investicinių projektų rengimas
Galimybių studija arba galimybių analizė - tai detali techninė, finansinė, ekonominė ir institucinė numatomo įgyvendinti projekto analizė. Ji yra skirta palankių projektų identifikavimui, formavimui bei pagrindimui. Galimybių studijoje išnagrinėjami bei įvertinami visi galimi investicijų variantai.
 
Galimybių studijos rengimo etapai:
  • Galimumo tyrimai pradedami nuo vartotojų poreikių įvertinimo. Svarbu, kad investicinio projekto pasekoje sukurta nauda turėtų paklausą bei atitektų svarbiausioms ir būtiniausioms sritims.
  • Įvertinus poreikius, rengiamas techninis planas, t.y. ieškoma tokio techninio sprendimo, kuris geriausiai patenkintų identifikuotus tikslinės rinkos poreikius.
  • Finansinėje ir ekonominėje analizėje numatomos investicinės išlaidos, įvertinamas investicijų efektas, atsipirkimas, parengimas paskolos grąžinimo planas.
  • Vėliau įvertinamas poveikio aplinkai pasikeitimas dėl investicinio projekto sukeltų padarinių, atliekama jautrumo, t. y. rizikos įvertinimo, analizė.
Atliekant galimybių tyrimus, yra nagrinėjami naudojami ištekliai, paklausa, gamybinis sektorius, diversifikavimo galimybės, investicijų aplinka, eksporto-importo galimybės ir daug kitų veiksnių. Rengiant galimybių studiją yra siekiama tokių tikslų:
  • išanalizuoti siūlomo projekto poveikį, numatyti išlaidas bei naudą;
  • nustatyti, kokius reikia atlikti institucinius, teisinius ar kitokius pakeitimus, susijusius su projekto įdiegimu;
  • įrodyti, kad projektas yra finansiniu ir techniniu požiūriu optimalus;
  • numatyti siūlomo projekto pakeitimus, kad būtų įdiegtas pats tinkamiausias projektas;
  • surinkti visus duomenis, reikalingus finansinei agentūrai vertinant projektą;
  • surinkti duomenis, kurių reikia ruošiant konkurso dokumentus.
Atlikus galimybių studiją, detaliai ir išsamiai įvertinus visus pasiūlytus galimus investicijų variantus, pasirenkamas labiausiai iš anksto nustatytus kriterijus atitinkantis investicinis variantas, kurio įgyvendinimui rengiamas investicijų projektas.
 
Investicijų projektas - tai dokumentas, finansiškai (ekonomiškai), techniškai ir socialiai pagrindžiantis investavimo tikslus, įvertinantis investicijų grąžą (komercinis projektas) bei kitus efektyvumo rodiklius, nurodo projekto įgyvendinimui reikalingas lėšas bei finansavimo šaltinius ir terminus.
 
Investicijų projektas – tai detalus būsimos veiklos planas, kuriame išnagrinėjami visi pagrindiniai planuojamos veiklos aspektai. Pagal kiekvieną atskirą investicinio projekto struktūrinę dalį galima racionaliai organizuoti projekto įgyvendinimą.
 
Kiekviena ūkinės veiklos sritis turi tam tikros specifikos, todėl skirtingų galimybių studijų ar investicinių projektų apimtis ir struktūra skiriasi, tačiau visų galimybių studijų investicijų projektų paruošimo procesas turi tam tikrą būdingą metodologiją.
 
Ekonominės veiklos plėtros agentūros specialistai per savo veiklos metus įgijo vertingos patirties ruošiant  galimybių studijas bei investicinius projektus. Konkretaus dokumento rengimas prasideda nuo mūsų kliento užduoties suformulavimo.
 
Siekiame, kad mūsų būsimas klientas teisingai ir tiksliai suformuluotų techninę užduotį investicinio projekto paruošimui. Jeigu klientas nesugeba suformuluoti šios užduoties, mūsų ekspertai, žinodami potencialių projekto finansuotojų reikalavimus, išnagrinės visus projekto aspektus ir pagal minėtus reikalavimus parengs užsakovui reikalingą dokumentaciją.
 
Turėdami techninę užduotį arba žinodami potencialių projekto finansuotojų reikalavimus, mūsų ekspertai atliks išsamią esamos padėties analizę, kurios pagrindu bus formuluojami restruktūrizacijos bei modernizacijos pasiūlymai, pagrindžiamos investicijų apimtys, įvertinama investicijų ekonominė-socialinė nauda.
 
Rengiant galimybių studiją arba investicinį projektą, daromi įvairūs sprendimai. Sprendimo priėmimo pagrindas yra informacinis aprūpinimas. Projekto tikslumas visų pirma priklauso nuo tikslių ir patikimų duomenų gavimo, taigi yra labai svarbu, kad mūsų klientai pateiktų projekto parengimui reikalingą tikslią, išsamią, savalaikę ir patikimą informaciją.
 
Atlikdami galimybių studijas ar rengdami investicinius projektus mes naudojamės pačia naujausia Lietuvos Respublikos ir užsienio šalių moksline bei metodine literatūra, kompiuterizuotomis duomenų bazėmis bei specialia programine įranga. Tai užtikrina nepriekaištingą mūsų atliekamų darbų kokybę.
 
Ekonominės veiklos plėtros agentūroje dirba aukštos kvalifikacijos specialistai, kurie pagal kliento poreikius parengs galimybių studija ir investicinį projektą, atitinkančius Lietuvos ir tarptautinių finansinių institucijų reikalavimus.

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas