Paslaugos viešųjų pirkimų dalyviams
Paslaugos viešųjų pirkimų dalyviams:
  • Paraiškų pildymas ir komplektavimas dalyvauti pirkimo procedūrose.
  • Pasiūlymų rengimas – raštu pateikiamų dokumentų visuma, kuria tiekėjassiūlo tiekti prekes, teikti paslaugas ar atlikti darbus pagal perkančiosios organizacijos nustatytas pirkimo sąlygas.
  • Pretenzijų perkančiajai organizacijai dėl perkančiosios organizacijos veiksmų ar priimtų sprendimų rengimas. Pretenzijos rengiamos, jei perkančioji organizacija nesilaikė Viešųjų pirkimų įstatymo reikalavimų ir tuo pažeidė ar pažeis tiekėjo teisėtus interesus. Pretenzijos pateikimas yra privaloma ikiteisminė ginčo nagrinėjimo stadija.

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas