NAUJIENOS
2016 | 04 | 22 Patvirtintos taisyklės sričiai Parama investicijoms į žemės ūkio valdas

Likus kiek daugiau nei dviems savaitėms iki paramos paraiškų, pagal veiklos sritį Parama investicijoms į žemės ūkio valdas, surinkimo pradžios (gegužės 2 d.) buvo patvirtintos įgyvendinimo taisyklės.

Daugelis nuostatų taisyklėse liko kaip ir taisyklių projekte, tačiau į keletą pakeitimų būtina atkreipti dėmesį.

Pirmiausia, atsirado nurodymas verslo plano finansines prognozes sudaryti dviem variantais, jeigu pareiškėjas ketina valdyti dalį žemių ir panaudos būdu: 1) kokie finansiniai rodikliai būtų, jei žemės būtų valdoma panaudos būdu; 2) kaip pasikeistų prognoziniai finansiniai rodukliai, jei panauda taptų nuoma.

Antra, bus reikalaujama, kad pareiškėjas užtikrintų, „kad įgyvendintos investicijos neblogins ūkio veiklos rezultatų, t. y. ūkio produkcijos gamybos apimtys (natūriniais vienetais) trečiaisiais arba ketvirtaisiais metais po projekto įgyvendinimo pabaigos bus ne mažesnės kaip ataskaitiniais metais prieš paramos paraiškos pateikimą (netaikoma, jei ūkio veiklos rezultatams padarė įtaką visame veiklos sektoriuje susidariusi ir valstybės mastu pripažinta nepalanki ekonominė situacija ir (arba) valstybės lygio ekstremalioji situacija (sąlygos, susijusios su ūkinių gyvūnų ligų paplitimu ir jų prevencijai taikomų priemonių įgyvendinimu bei su nepalankiomis gamtinėmis sąlygomis ar stichinėmis nelaimėmis, ir pan., kaip nurodyta Valstybinių ekstremaliųjų situacijų valdymo plane, patvirtintame Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2010 m. spalio 20 d. nutarimu Nr.1503 „Dėl Valstybinio ekstremaliųjų situacijų valdymo plano patvirtinimo). Šio punkto reikalavimas netaikomas, kai parama teikiama supaprastintąja tvarka (paramos paraiška pateikta pagal Taisyklių 2 priedą).“ Tiesa, taisyklėse nenurodyta kokia dalis visų veiklos rezultatų turės pagerėti, kas bus jei kviečiai ir miežių derlingumas padidės, o rapsų sumažės ir t.t. Šių klausimų patikslinimui esame išsiuntę ministerijai ir NMA paklausimus ir tikimės per savaitę laiko gauti atsakymus į pareiškėjams svarbius klausimus raštiškai.

Trečia, visiška naujovė nustatyti didžiausią galimą paramos sumą kiekvienam pareiškėjui individualiai, pagal jo Standartinės produkcijos vertę 2016 m. sausio 1 d. ir planuojamą investicijų pobūdį.

Mūsų parengtą didžiausios galimos paramos sumos skaičiuoklę galite atsisiųsti čia.

Kilus klausimams, prašome kreiptis tel. 8 611 300 26, info@evpa.lt.

 

 

                          
   
 
 

                                           © EVPA 2006 - 2007. Visos teisės saugomos.

Sprendimas:

Internetinių puslapių kūrimas